וידאו > עורך ומעלה הווידאו

Video Editor & Uploader (עורך ומעלה הווידאו)

באמצעות התכונה של עריכה והעלאה של תוכן וידאו, באפשרותך לערוך תוכן וידאו ששמור באחסון המערכת של מערכת PS3™‎, ולהעלות אותו לשירות רשת (Facebook/YouTube™‎).

סוגי הקבצים שניתן לערוך או להעלות

ניתן לערוך או להעלות את סוגי הקבצים שלהלן תחת (Video Editor & Uploader) (עורך ומעלה הווידאו).


טיפים

  • לא ניתן לערוך או להעלות לשירות רשת תוכן וידאו שנשמר באחסון המערכת לפני עדכון של תוכנת המערכת לגרסה 3.40, תוכן וידאו עם הגנה על זכויות יוצרים ותוכן שמוגדר עם הגבלות בקרת הורים.
  • הקפד שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.

עריכה והעלאה של תוכן וידאו

1.

בחר (Video) (וידאו) > (Video Editor & Uploader) (עורך ומעלה הווידאו).
בפעם הראשונה שאתה משתמש ב- (Video Editor & Uploader) (עורך ומעלה הווידאו), עליך להוריד ולהתקין תוכנה. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

 

2.

בחר (Create New Video) (יצירה של תוכן וידאו חדש).

3.

בחר (Add) (הוספה), ולאחר מכן בחר את התוכן שברצונך לערוך.
תוכן הווידאו נוסף לרשימה של פריטי תוכן שמיועדים לעריכה. לאחר הוספת התוכן, בחר באפשרות [Continue] [המשך].

4.

ערוך את תוכן הווידאו.
באפשרות האפשרות (Edit) (עריכה), באפשרותך להסיר סצינות מסוימות או להוסיף טקסט (או תווים). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה. באפשרותך להציג תצוגה מקדימה של תוכן הווידאו על-ידי בחירה באפשרות .

 

5.

בחר [Finish] [סיום].
באפשרותך לשמור את תוכן הווידאו הערוך באחסון המערכת, או להעלות אותו לשירות רשת (כמו Facebook או YouTube™‎). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • על-ידי בחירה באפשרות (Add) (הוספה) בשלב 3, באפשרותך להמשיך להוסיף פריטי תוכן ולשלב אותם לכדי קובץ וידאו אחד.
  • משך ההפעלה המרבי לתוכן וידאו ערוך הוא שעה.
  • ניתן להוסיף במסך אחד עד 16 פריטים, ובקובץ וידאו אחד, עד 200 פריטי טקסט.
  • ניתן להשתמש רק בשירים מוגדרים מראש כמוזיקה רקע עבור הסרטון. לא ניתן להשתמש בשירים ששמורים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎ או במדיית אחסון.

וידאו > עורך ומעלה הווידאו