Types of Playable Discs (סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה)

בהתאם לדגם של מערכת PS3™‎, לא ניתן יהיה להפעיל סוגים מסוימים של תקליטורים. לקבלת מידע על סוגי מדיה תואמים, עיין בפרק שעוסק בפתרון בעיות בתיעוד שקיבלת עם המערכת.

מידע על תקליטורים בפורמט PlayStation®2 ותקליטורי שמע מסוג Super Audio CD

בטבלה שלהלן מפורטים דגמי מערכת PS3™‎ שיכולים להפעיל את רוב התקליטורים בפורמט PlayStation®2, כמו גם את כל תקליטורי השמע מסוג Super Audio CD.

אזור מכירות דגם
יפן CECHA00‏, CECHB00
ארה"ב / קנדה CECHA01‏, CECHB01‏, CECHE01
אמריקה הלטינית CECHE11
אירופה / אוסטרליה / ניו זילנד CECHC02‏, CECHC03‏, CECHC04‏, CECHC08
קוריאה CECHE05
הונג קונג / טייוואן / דרום-מזרח אסיה CECHA12‏, CECHB12‏, CECHE12‏, CECHA07‏, CECHB07‏, CECHA06‏, CECHE06

מידע על תאימות לאחור

גם אם מערכת PS3™‎ שברשותך יכולה להפעיל תקליטורים בפורמט PlayStation®2 ותקליטורים בפורמט PlayStation®‎, ייתכן שתבחין בשוני בהפעלה לעומת השימוש בחומרה המקורית. במקרים מסוימים, ייתכן שהתקליטורים לא יעבדו כלל. תוכל לבקר באתר האינטרנט המקומי לקבלת מידע נוסף על תאימות לאחור.

יפן

http://www.jp.playstation.com/ps3/status/‎

ארה"ב / קנדה / אמריקה הלטינית

http://www.us.playstation.com/Support/CompatibleStatus

אירופה

מחשב http://uk.playstation.com/games-media/news/articles/detail/item83402/‎

PS3™‎‏ http://ps3.uk.playstation.com/news/detail/item83402/‎

אוסטרליה

מחשב http://au.playstation.com/support/ps3/faqs/ps3_FAQ_how_compatability.jhtml

PS3™‎‏ http://ps3.au.playstation.com/news/detail/item83401/‎

ניו זילנד

מחשב http://nz.playstation.com/support/ps3/faqs/ps3_FAQ_how_compatability.jhtml

PS3™‎‏ http://ps3.nz.playstation.com/news/detail/item83404/‎

קוריאה

http://www.playstation.co.kr/info/bc/bc.sce

הונג קונג / טייוואן / דרום-מזרח אסיה

http://asia.playstation.com/‎