PS4™ rendszered továbbadása és kiselejtezése

A PS4™ rendszered cseréje, továbbadása vagy kiselejtezése előtt a következő műveletek végrehajtásával akadályozhatod meg a harmadik fél által történő jogosulatlan használatot.

Adatok biztonsági mentése

Szükség esetén mentsd át adataidat, képernyőképeidet, és a PS4™ rendszertárhelyen tárolt valamennyi fájlodat egy USB-tárolóeszközre. Az adatok mentésével kapcsolatos részleteket lásd a „Biztonsági másolat készítése és visszaállítás” című részben.

A PS4™ rendszer inicializálása

A PS4™ rendszered inicializálásával minden rendszerbeállítást alapértelmezett értékre állíthatsz. A művelet a rendszertárhelyen tárolt összes adatot, valamint az összes felhasználót és adataikat egyaránt törli a rendszerből. A rendszer inicializálását a (Beállítások) > [Inicializálás] > [A PS4 inicializálása] > [Teljes] lehetőségben végezheted el.

Megjegyzések

  • Ha elvégzed a rendszer inicializálását, a PS4™ rendszeren tárolt valamennyi beállítás és információ törlése kerül. Ez a művelet nem vonható vissza, így körültekintően járj el, hogy véletlenül se törölj ki fontos adatokat. A törölt adatok nem állíthatók vissza.
  • Ne kapcsold ki a PS4™ rendszert az inicializáció közben. Ha így teszel, azzal károsíthatod a rendszert.