Over het XMB™-menu > Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord gebruiken

Het toetsenbord wordt automatisch weergegeven wanneer tekstinvoer vereist is. Deze instructies gaan uit van het gebruik van het Nederlandse toetsenbord. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de respectieve taal voor informatie over het gebruik van toetsenborden in andere talen.

Toetsenbordscherm. Vanaf bovenaan links gelabeld van 1 tot 6.

(1)

Cursor

(2)

Tekstinvoerveld

(3)

Geeft voorspellingen weer

(4)

Bedieningstoetsen

(5)

Geeft weer of de voorspelmodus is ingeschakeld

(6)

Weergave invoermodus


Lijst met toetsen

De toetsen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de invoermodus en andere voorwaarden.

Een symbool of emoticon invoegen Voegt een symbool of emoticon in
Tekentype wijzigen Wisselt het type tekens dat wordt ingevoerd
Cursor verplaatsen Verplaatst de aanwijzer
Verwijderen Wist het teken links van de aanwijzer
Spatie Voegt een spatie in
Regeleinde Voegt een regeleinde in
Tekst kopiëren of plakken Tekst kopiëren of plakken
Toetsenbord wijzigen Schakelt over naar het minitoetsenbord
Invoermodus Wijzigt de invoermodus
Bevestigen Bevestigt tekens die zijn getypt maar niet ingevoerd / Sluit het toetsenbord

Tekens invoeren

Met de voorspelmodus kunt u de eerste letters van het woord invoeren, waardoor een lijst verschijnt met vaak gebruikte woorden die beginnen met deze letters. U kunt dan de richtingstoetsen gebruiken om het gewenste woord te selecteren. Als u klaar bent met het invoeren van tekst, selecteer dan de "Bevestigen"-toets om het toetsenbord te sluiten.

Opmerkingen

  • U kunt mogelijk geen emoticons gebruiken in bepaalde invoermodi.
  • De talen die u kunt gebruiken voor tekstinvoer zijn de ondersteunde systeemtalen. Als de systeemtaal bijvoorbeeld is ingesteld op Frans, kunt u tekst in het Frans invoeren. U kunt de systeemtaal instellen via (Instellingen) > (Systeeminstellingen) > [Systeemtaal].
  • U kunt het hele tekstinvoerveld wissen door tegelijkertijd op de vierkant-toets + de L1-toets te drukken.

Een aangesloten toetsenbord gebruiken

U kunt tekst invoeren met een USB-toetsenbord of Bluetooth®-toetsenbord (beide apart verkrijgbaar). Wanneer het tekstinvoerscherm wordt weergegeven, kunt u het aangesloten toetsenbord gebruiken door op een toets op het aangesloten toetsenbord te drukken.

Opmerkingen

  • Voor meer informatie over het aansluiten van een Bluetooth®-toetsenbord, zie (Instellingen) > (Randapparatuurinstellingen) > [Bluetooth®-apparaten beheren] in deze handleiding.
  • U kunt de voorspelmodus niet gebruiken wanneer u een aangesloten toetsenbord gebruikt.
  • U kunt een regel afbreken in het tekstinvoerveld door op ALT + ENTER te drukken. U kunt enkel een regel afbreken als dat gepast is, bijvoorbeeld als u een bericht tikt onder de categorie (Vrienden).
  • U kunt het hele tekstinvoerveld wissen door tegelijkertijd op SHIFT + BACKSPACE te drukken.
  • U kunt de gekopieerde tekst plakken door te drukken op Ctrl + V. De laatst gekopieerde tekst wordt geplakt.

Het minitoetsenbord gebruiken

Als u Toetsenbord wijzigen selecteert met het grote toetsenbord, schakelt het over naar het minitoetsenbord. Op het minitoetsenbord zijn meerdere tekens toegewezen aan één toets.

Klein toetsenbordscherm. Vanaf bovenaan links gelabeld van 1 tot 7.

(1)

Cursor

(2)

Tekstinvoerveld

(3)

Geeft voorspellingen weer

(4)

Geeft de tekens weer die kunnen worden ingevoerd met de geselecteerde toets.
Telkens als u op de kruis-toets drukt, wijzigt het teken dat kan worden ingevoerd. Om [L] in te voeren, bijvoorbeeld, selecteert u en drukt u zes keer op de kruis-toets. Om [L5] in te voeren, selecteert u en drukt u op de kruis-toets, en nadat [L] is ingevoerd gebruikt u Cursor naar rechts verplaatsen om de cursor achter de [L] te plaatsen. Selecteer vervolgens en druk zeven keer op de kruis-toets om [5] in te voeren.

(5)

Bedieningstoetsen

(6)

Geeft weer of de voorspelmodus is ingeschakeld

(7)

Weergave invoermodus

Opmerking

U kunt ook de tekstinvoermethode met één toets gebruiken. Gebruik de toets "Opties" om de tekstinvoermethode te wijzigen. Wanneer u de methode met één enkele toets gebruikt, kunnen woorden die kunnen worden gevormd uit combinaties van één letter (of cijfer) op elke geselecteerde toets worden weergegeven als voorspellingen voor de tekstinvoer. Als u bijvoorbeeld de toets "DEF3" selecteert, wordt een overzicht van woorden beginnend met d, e, f of 3 weergegeven in de lijst met voorspellingen rechts van het schermtoetsenbord. Als het symbool ">" wordt weergegeven, blijft u letters invoeren tot de voorspellingen worden weergegeven.


Lijst met toetsen

De toetsen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de invoermodus en andere voorwaarden.

Symbool Voegt een symbool in
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters
Regeleinde Voegt een regelafbreking in
Cursor verplaatsen Verplaatst de cursor
Verwijderen Verwijdert het teken links van de cursor
Spatie Voegt een spatie in
Tekst kopiëren of plakken Tekst kopiëren of plakken
Toetsenbord wijzigen Schakelt over naar het grote toetsenbord
Opties Geeft het optiesmenu weer
Invoermodus Wisselt de invoermodus
Bevestigen Bevestigt tekens die zijn getypt maar niet ingevoerd / Sluit het toetsenbord

Over het XMB™-menu > Het toetsenbord gebruiken