Netwerk > Menu browsemodus

Menu browsemodus

Beeldweergave

De manier waarop de pagina wordt weergegeven wijzigen.

Zoomen / Zoom wissen Automatisch naar optimaal formaat vergroten of vergroting annuleren van het gebied op het scherm waar de cursor zich bevindt.

De optimale vergrotingsverhouding wordt automatisch berekend op basis van het type inhoud in het gebied waar de cursor zich bevindt.
Maximale grootte/Standaardgrootte Het venster vergroten zodat het op het volledige scherm wordt weergegeven. / Het venster in de oorspronkelijke grootte weergeven.
Tekengrootte Het formaat van de tekst wijzigen.

Tekst kan in vijf verschillende formaten worden weergegeven.
Tekencodering De tekencodering toewijzen.

In de meeste gevallen wordt tekencodering automatisch toegewezen en hoeft u niets in te stellen.

Opmerking

Op bepaalde pagina's kan de tekengrootte niet worden gewijzigd en de tekencodering niet worden ingesteld.

Gereedschappen

De voorwaarden instellen om pagina's te openen en data die in de systeemopslag zijn opgeslagen te verwijderen.

Cookies Toestaan: het opslaan van cookies altijd toestaan.

Blokkeren: het opslaan van cookies nooit toestaan.
JavaScript Aan: JavaScript gebruiken.

Uit: JavaScript niet gebruiken.
Beeldoppervlak Volledige pixel: het venster weergeven met de grootte van het volledige weergavegebied van het tv-scherm. *1

Standaardgrootte: verkleint de venstergrootte met 5 %.

-1: verkleint de venstergrootte met 10 %.

-2: verkleint de venstergrootte met 15 %.
Resolutie De weergaveresolutie van de webpagina wijzigen.

Pas webpagina's aan voor aangenamere weergave door de uitvoerresolutie voor video van het PS3™-systeem overeen te laten stemmen.
Reductie van flikkering Aan: flikkering onderdrukken van elementen op het scherm die flikkering veroorzaken zoals tekst, afbeeldingen en lijnen.

Uit: reductie van flikkering uitschakelen.

Dit is effectief voor het onderdrukken van schermflikkering voor een scherm met het interlace-systeem. Stel in op [Aan] als een resolutie zoals 1080i is geselecteerd voor de instellingen van de video-uitvoer van het PS3™-systeem. Als u [Uit] instelt, wordt de kwaliteit verbeterd voor een scherm met progressive-systeem zoals 1080p of 720p.
Bevestig sluiten browser Aan: geeft een bevestigingsbericht bij het sluiten van (Internetbrowser).

Uit: hiermee kunt u afsluiten zonder bevestigingsbericht.
Startpagina De pagina instellen die wordt weergegeven bij het opstarten van   (Internetbrowser) of als u (Start) selecteert uit het menu.

Als u [Zet deze window terug bij opstarten browser] aanvinkt, zal de pagina die geopend was bij het sluiten van de browser worden weergegeven de volgende keer dat de browser wordt opgestart.
Cookies wissen Cookies wissen.
Zoekgeschiedenis wissen Wis de informatie in de zoekgeschiedenis.
Cache wissen Cache wissen.
Verificatie-informatie wissen Verificatie-informatie wissen.
Browserbeveiliging uitschakelen Stop het gebruik van webfilterdiensten. *2

Als u deze instelling wilt wijzigen, moet u een wachtwoord invoeren. Raadpleeg (Instellingen) > (Beveiligingsinstellingen) > [Wachtwoord wijzigen] in deze handleiding voor meer informatie over wachtwoorden.
*1

De bovenste en onderste delen van het beeld worden mogelijk afgesneden als [Volledige pixel] is ingesteld bij gebruik van een standaard-tv.

*2

De soorten webfilterdiensten die beschikbaar zijn, variëren naargelang het land of de regio.

Vensterlijst

Overschakelen naar venstermodus.

Zoeken

Voer een zoekopdracht op het internet uit met behulp van een of meerdere trefwoorden.

Bestand

Adresitem Een adres invoeren.
Open in nieuwe venster De link waarop de aanwijzer staat in een ander venster openen.
Venster sluiten Geopende vensters sluiten.
Afbeelding opslaan De afbeelding met het beeld op kopiëren naar de systeemopslag of naar een opslagmedium.*
Doel opslaan Gelinkte inhoud die u selecteert met de aanwijzer bewaren in de systeemopslag of op een opslagmedium. *
Adres van deze pagina kopiëren Kopieer het adres van de pagina die momenteel wordt weergegeven.
Adres van deze link kopiëren Kopieer het adres van de link waarop de cursor is geplaatst.
Toevoegen aan bladwijzers De link waarop de cursor zich bevindt toevoegen aan uw bladwijzers.
Drukt dit scherm af Druk het scherm af dat wordt weergegeven.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u eerst een printer instellen via (Instellingen) > (Printerinstellingen) > [Printerselectie].
Schermafdruk opslaan Sla het scherm dat wordt weergegeven op als een afbeelding.

De schermafdruk wordt opgeslagen onder (Foto).
Pagina-informatie De titel of het adres van de geopende pagina weergeven.
Certificaat weergeven Servercertificaten weergeven die werden gestuurd via pagina's die SSL ondersteunen.
*

Een geschikte USB-adapter (niet bijgeleverd) is vereist om opslagmedia met bepaalde PS3™-modellen te gebruiken.

Terug

De vorige geopende pagina weergeven.

Volgende

De pagina weergeven die geopend was voordat de handeling   (Terug) werd uitgevoerd.

Vernieuwen/Annuleren

De geopende pagina met de recentste inhoud updaten. / Het laden van de pagina stoppen.

Start

De pagina die als startpagina is ingesteld weergeven.

Bladwijzers

Favoriete pagina's als bladwijzers toevoegen. Bladwijzers kunnen worden geopend via [Mijn bladwijzers].

Mijn bladwijzers De webpagina als een bladwijzer toevoegen en een lijst van opgeslagen bladwijzers weergeven.
PlayStation®3 De website van Sony Interactive Entertainment weergeven.

Opmerking

De lijst van bladwijzers wordt chronologisch gesorteerd, met als eerste de bladwijzers die het laatst werden toegevoegd.

Beveiliging browser

Gebruik een webfilterdienst om het type en de geschiktheid van websites te controleren en automatisch de weergave van ongepaste websites te blokkeren bij gebruik van het internet.

i-Filter for PS3™ *1 De website van de [i-Filter for PS3™]-serviceprovider weergeven.*2
Trend Micro™ for PS3™ De website van de [Trend Micro™ for PS3™]-serviceprovider weergeven. *2
*1

Deze functie is enkel beschikbaar bij Japanse PS3™-systemen.

*2

Er kunnen kosten verbonden zijn aan het gebruik van webfilterdiensten.

Geschiedenis

Pagina's die werden geopend worden automatisch opgeslagen als geschiedenis. De titels van pagina's die al eerder werden geopend, worden in een lijst weergegeven en kunnen eenvoudig worden geopend door ze uit de lijst te selecteren zonder het adres in te voeren.

Opmerking

De pagina's worden chronologisch gesorteerd, met als eerste de pagina's die het laatst werden geopend.

Afsluiten

(Internetbrowser) afsluiten.

Netwerk > Menu browsemodus