Gebruikers > Het systeem uitschakelen

Het systeem uitschakelen

Om het PS3™-systeem uit te schakelen, selecteert u (Schakel systeem uit) onder (Gebruikers). Volg de instructies op het scherm om de bewerking uit te voeren.


Opmerkingen

  • Als u het PS3™-systeem uitschakelt terwijl er een download wordt uitgevoerd in de achtergrond of bepaalde content nog niet geïnstalleerd is, dan kunt u het systeem instellen om automatisch uit te schakelen nadat de download of installatie voltooid is.  In dat geval worden een boodschap en een selectievakje voor de instelling weergegeven.
  • Voor informatie over downloaden in de achtergrond gaat u naar (Netwerk) > (Downloadbeheer) > [Downloaden op de achtergrond] in deze gids.

Gebruikers > Het systeem uitschakelen