Video > Videobestanden kopiëren/verplaatsen

Videobestanden kopiëren/verplaatsen

Kopieer videobestanden die op opslagmedia zijn opgeslagen naar de systeemopslag of kopieer of verplaats geïmporteerde bestanden van de systeemopslag naar opslagmedia. Selecteer het bestand dat u wilt importeren of kopiëren. Druk op de driehoek-toets en selecteer vervolgens [Kopiëren] of [Verplaatsen] in het optiesmenu. Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Verschillen tussen kopiëren en verplaatsen

De handeling die u kunt uitvoeren varieert afhankelijk van het soort bestand. Bestanden die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen alleen worden verplaatst. Indien een bestand wordt verplaatst, zal het niet langer bestaan op de oorspronkelijke opslaglocatie.

Soorten videobestanden Ondersteunde handelingen Opslaglocaties
Videobestanden zonder auteursrechtenbeveiliging Kopiëren
 • Systeemopslag van het PS3™-systeem
 • Opslagmedia
Videobestanden met auteursrechtenbeveiliging
(bestandstypen: MGV, ETS en andere)
Verplaatsen
 • Systeemopslag van het PS3™-systeem
 • Memory Stick PRO™ *1
Gekochte videocontent (bestandstype: MNV) *2 opgenomen in SD-resolutie die werd gedownload via PlayStation®Store Kopiëren
 • Systeemopslag van het PS3™-systeem
 • Memory Stick PRO™ Duo*1 geplaatst in het PSP™-systeem
 • Systeemopslag van het PSP™go-systeem
*1

Inclusief Memory Stick PRO-HG™ en Memory Stick Micro™

*2

Betaalde content (bestandstype: MNV) opgenomen in HD-resolutie die werd gedownload via PlayStation®Store kan niet gekopieerd of verplaatst worden. U kunt echter wel selectieve back-ups maken hiervan. Om selectief een back-up te maken van content gedownload van de Video Store van PlayStation®Store, gebruikt u de back-upfunctie van het PS3™-systeem. Raadpleeg voor meer informatie (Video) > [Een back-up maken van videobestanden of deze herstellen] in deze handleiding.

Opmerkingen

 • De verkoop/verhuur van videocontent van de PlayStation®Store op het PS3™-systeem werd stopgezet.
 • Voor het kopiëren of verplaatsen van videobestanden met beperkingen van ouderlijk toezicht, dient u een wachtwoord in te voeren. U kunt het wachtwoord instellen in [Wachtwoord wijzigen] onder (Instellingen) > (Beveiligingsinstellingen).
 • Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen bepaalde gekopieerde bestanden mogelijk niet worden afgespeeld.
 • Afhankelijk van het model van het gebruikte PS3™-systeem is er mogelijk een geschikte USB-adapter (niet inbegrepen) nodig om opslagmedia te gebruiken. Voor het verplaatsen van videobestanden naar een Memory Stick PRO™ is ook een USB-apparaat vereist dat functies voor auteursrechtelijke bescherming van de Memory Stick™ ondersteunt, zoals het PSP™-systeem of MRW-F3 (een product van Sony).
 • Als u een Memory Stick Micro™ gebruikt bij een PS3™-systeem dat uitgerust is met een Memory Stick™-sleuf, dan dient u een Memory Stick™ M2 Duo-adapter te gebruiken voor de Memory Stick Micro™.
 • Bepaalde auteursrechtelijk beschermde videobestanden kunnen niet worden verplaatst.
 • Zorg ervoor dat u de intellectuele eigendom van anderen niet schendt.
 • Videobestanden kunnen niet tijdens het afspelen worden gekopieerd of verplaatst.*
 • * Dit betreft ook de weergave van inhoud met andere functies, zoals het afspelen van muziekbestanden.

Video kopiëren of verplaatsen om op een PSP™-systeem te bekijken

Videobestanden kopiëren of verplaatsen om ze op een PSP™-systeem te bekijken.

1.

Verbind het PSP™-systeem met het PS3™-systeem via een USB-kabel.

Om bestanden te kopiëren naar een Memory Stick™, plaatst u de Memory Stick™ in het PSP™-systeem.

2.

Selecteer (Instellingen) > (USB-verbinding) op het PSP™-systeem.

3.

Op het PS3™-systeem selecteert u het videobestand dat u wilt kopiëren of verplaatsen en drukt u vervolgens op de driehoek-toets.

4.

Selecteer [Kopiëren] of [Verplaatsen].
Volg de instructies op het scherm om het bestand te kopiëren of te verplaatsen. U kunt het gekopieerde of verplaatste videobestand afspelen door het bestand te selecteren onder (Video) > (Memory Stick™) of (Video) > (Systeemopslag) op het PSP™-systeem.

Opmerkingen

 • Raadpleeg de gebruikershandleiding van het PSP™-systeem voor informatie over het afspelen van videobestanden op het PSP™-systeem.
 • Afhankelijk van het type videobestand dat u wilt kopiëren of verplaatsen, dient u een Memory Stick PRO Duo™ te gebruiken.
 • Videocontent opgenomen in HD-resolutie kan niet verplaatst worden.

Video > Videobestanden kopiëren/verplaatsen