Meldingen controleren

Als je een nieuw bericht of een nieuwe uitnodiging ontvangt, of als het downloaden of uploaden van content is voltooid, wordt een pop-upmelding weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Je kunt een gedetailleerde lijst met meldingen bekijken door (Meldingen) te selecteren op het functiescherm.
Content die wordt gedownload of geüpload, wordt boven aan de lijst met meldingen weergegeven als (Downloads) of (Uploads). Je kunt de voortgang van het downloaden of uploaden bekijken, onderbreken of annuleren door een item in de lijst te selecteren.

  • Je kunt ook details van je meldingen bekijken door [Meldingen] te selecteren in het snelmenu.
  • Je kunt kiezen welke typen pop-upmeldingen worden weergegeven door op de OPTIONS-toets op het scherm met de lijst met meldingen te drukken en vervolgens [Meldingsberichten] te selecteren.
  • Je kunt alle content bekijken waarvan het downloaden of uploaden is voltooid. Druk op de OPTIONS-toets op het scherm met de lijst met meldingen en selecteer vervolgens [Downloads] of [Uploads].
  • In sommige gevallen kun je ontvangen meldingen bekijken door op de PS-toets te drukken terwijl de pop-upmelding wordt weergegeven.
  • Je kunt meldingen verwijderen door op de OPTIONS-toets op het scherm met de lijst met meldingen te drukken en vervolgens [Verwijderen] te selecteren.