Meldingen

Als je een bericht of andere nieuwe informatie ontvangt, wordt een pop-upmelding weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Selecteer (Instellingen) > [Meldingen] om instellingen voor pop-upmeldingen te configureren.

Pop-upmeldingen

Selecteer [Pop-upmeldingen] om opties te bekijken voor het weergeven van pop-upmeldingen. Als je het selectievakje voor [Pop-upmeldingen weergeven] uitschakelt, worden geen meldingen weergegeven.

Pop-ups uitschakelen tijdens het afspelen van video

Schakel het selectievakje in om pop-upmeldingen uit te schakelen tijdens het afspelen van video.

Pop-upkleur

Kies de kleur van pop-upmeldingen.

Bericht in melding weergeven

Schakel het selectievakje uit om berichtdetails in meldingen te verbergen.

Meldingen wanneer vrienden online gaan

Ontvang meldingen wanneer vrienden die je hebt geselecteerd online gaan op een PS4™-systeem. Als je de meldingen wilt weergeven als pop-upmeldingen, selecteer je [Pop-upmeldingen] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Wanneer vrienden online gaan] in.