Informatie over community's

Community's zijn plekken waar je spelers kunt vinden met vergelijkbare interesses en voorkeuren. Binnen een community kun je games spelen of party's houden met andere leden van de community of praten over de interesses die je deelt.
Je kunt een nieuwe community maken of lid worden van een reeds bestaande community.

Een kind dat wordt beperkt door functies voor ouderlijk toezicht kan mogelijk geen community's maken of bekijken, of tot community's toetreden.

Eigenaren van community's en spelers die lid kunnen worden

Eigenaar

Wanneer je een community maakt, ben jij de eigenaar. Als eigenaar kun je beslissen wie kan meedoen en lid worden.

  • Iedereen
    Iedereen kan lid worden van de community.
  • Alleen op verzoek
    Alleen spelers die zijn goedgekeurd door de eigenaar of de moderators kunnen lid worden van de community.

Moderator

Als moderator kun je optreden namens de eigenaar om aanvragen voor het lidmaatschap van een community goed te keuren of berichten van de dag te plaatsen. De eigenaar kan elk gewenst lid van de community selecteren als moderator.

Lid

Als je tot een community toetreedt, word je lid.

Een community maken

1.
Selecteer (Community's) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Een community maken].
3.
Voer een naam in voor je community en selecteer vervolgens hoe andere spelers lid kunnen worden.
4.
Selecteer een game waarop je community zich zal concentreren.
5.
Selecteer een afbeelding en achtergrond.
6.
Configureer instellingen zoals tijdzone en taal.
Nadat je de community hebt gemaakt, kun je spelers selecteren die je wilt uitnodigen en vervolgens uitnodigingen versturen naar die spelers.

Je kunt een community verwijderen door (Community-instellingen) > [Communitysbeheer] > [Community verwijderen] te selecteren.

Deelnemen aan een bestaande community

1.
Selecteer (Community's) op het functiescherm.
2.
Selecteer de community waarvan je lid wilt worden.
3.
Selecteer [Toetreden tot community] of [Om lidmaatschap verzoeken].
Als je [Om lidmaatschap verzoeken] selecteert, kun je deelnemen nadat de eigenaar of moderator van de community je aanvraag heeft goedgekeurd.
  • Je kunt een community verlaten door (Community-instellingen) te selecteren en vervolgens [Community verlaten] te selecteren.
  • Als je melding wilt maken van ongepaste namen van Community's, afbeeldingen of beschrijvingen, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je vervolgens [Melden].