Aangepaste lijsten maken

Je kunt je vrienden op eenvoudige en comfortabele wijze ordenen.

1.
Selecteer (Vrienden) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Aangepaste lijsten].
3.
Selecteer [Lijst maken].
4.
Voer een naam in voor je lijst en selecteer vervolgens vrienden die je wilt toevoegen.
5.
Selecteer [Lijst maken].
  • Je kunt lijsten die je hebt gemaakt ook bewerken. Selecteer een lijst en selecteer vervolgens [Lijst bewerken].
  • Als je een vriend uit een lijst wilt verwijderen, markeer je de vriend die je wilt verwijderen, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je vervolgens [Uit deze lijst verwijderen].
  • Je kunt ook [Vrienden] selecteren in het snelmenu om je aangepaste lijsten te bekijken.

Aangepaste lijsten verwijderen

Selecteer de lijst die je wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Lijst bewerken] > [Lijst verwijderen].