Deelnemen aan een event

1.
Selecteer (Events) op het functiescherm.
2.
Selecteer het evenement waaraan je wilt deelnemen.
3.
Selecteer [Doet mee] op het detailscherm voor het event.
Schakel het selectievakje in voor [Automatisch deelnemen op starttijd] als je wilt dat je PS4™-systeem automatisch wordt gestart en aan het event wordt toegevoegd zodra het event van start gaat. Als je aan een event gaat deelnemen waarvoor je bent uitgenodigd door een andere speler, wordt (Party) automatisch gestart en neem je deel aan de party.
Als je het selectievakje niet inschakelt, kun je nog steeds deelnemen aan het event door [Nu deelnemen] of [Nu bekijken] te selecteren op het detailscherm voor het event.
  • Je PS4™-systeem moet zich in de rustmodus bevinden om automatisch te kunnen worden opgestart wanneer een event begint. Zelfs wanneer je systeem automatisch wordt gestart, wordt het na 30 minuten in de rustmodus geplaatst als je er niets mee doet.
  • Als je systeem is geconfigureerd om automatisch te gaan deelnemen aan meerdere evenementen die tegelijkertijd beginnen, ga je automatisch naar het als laatste geselecteerde evenement.
  • Je kunt instellingen met betrekking tot het automatisch deelnemen aan events wijzigen door op de OPTIONS-toets te drukken op het detailscherm voor het event en vervolgens [Automatisch deelnemen op starttijd] te selecteren.
  • Als een andere speler je uitnodigt voor een evenement met een naam of beschrijving die je ongepast lijkt, kun je melding maken van het evenement. Druk op de OPTIONS-toets op het detailscherm en selecteer vervolgens [Melden].

Een event maken

1.
Selecteer (Events) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Event maken].
3.
Voer de details van het event in en selecteer vervolgens [Maken].
Als je een game voor het event wilt spelen, kun je deze vooraf instellen.
Je kunt uitnodigingen voor events versturen naar andere spelers en naar je groepen, teams of community's.
  • Je kunt events die je hebt gemaakt bewerken door een event dat je hebt gemaakt te selecteren uit de lijst met events en vervolgens [Bewerken] te selecteren.
  • Je kunt de game wijzigen voor een event zelfs nadat het event al is gestart.