Je PS4™-systeem in- en uitschakelen

Je systeem inschakelen

Je kunt je PS4™-systeem op de volgende manieren inschakelen.

 • Druk op de activeringstoets.
 • Druk op de PS-toets op een gekoppelde controller.

De activeringsindicator knippert blauw en wordt vervolgens wit om aan te geven dat je systeem is ingeschakeld.

Je systeem uitschakelen

Kennisgeving

Haal de stekker van het netsnoer alleen uit het stopcontact als de activeringsindicator uit is. Als je de stekker verwijdert terwijl de activeringsindicator oplicht of knippert, kunnen er data verloren gaan of beschadigd raken en kan het systeem schade oplopen.

Je systeem in de rustmodus plaatsen

Als je PS4™-systeem zich in de rustmodus bevindt, blijft het werken, maar neemt het stroomverbruik af. Je kunt het systeem instellen voor het downloaden van bestanden en het uploaden van een controller terwijl het zich in de rustmodus bevindt.
Je kunt je PS4™-systeem in de rustmodus zetten via elk van deze methoden.

 • Selecteer (Stroom) op het functiescherm en selecteer vervolgens [Naar rustmodus].
 • Selecteer [Stroom] > [Naar rustmodus] in het snelmenu.
 • Druk op de activeringstoets en houd deze ingedrukt totdat het systeem een pieptoon afgeeft.

Als je PS4™-systeem in de rustmodus wordt gezet, wordt het scherm donker. De activeringsindicator knippert wit en wordt vervolgens oranje.
Je kunt de rustmodus verlaten door je systeem in te schakelen.

 • Als je je systeem in de rustmodus wilt zetten, moet je de selectievakjes inschakelen voor de opties in (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus].
 • Als [Naar rustmodus] niet wordt weergegeven, selecteer je [Stroomopties] > [Naar rustmodus].
 • Als een upload of download wordt gestart of voltooid, knippert de activeringsindicator oranje.

Volledig uitschakelen

Je kunt je PS4™-systeem op elk van deze manieren uitschakelen.

 • Selecteer (Stroom) op het functiescherm en selecteer vervolgens [PS4 uitschakelen].
 • Selecteer [Stroom] > [PS4 uitschakelen] in het snelmenu.
 • Druk op de activeringstoets en houd deze minimaal zeven seconden lang ingedrukt (totdat het systeem een dubbele pieptoon afgeeft).

Als je het systeem uitschakelt, wordt het scherm donker, knippert de activeringsindicator eerst wit en wordt deze vervolgens uitgeschakeld.

 • Als [PS4 uitschakelen] niet wordt weergegeven, selecteer je [Stroomopties] > [PS4 uitschakelen].
 • Bij de standaardinstelling wordt je PS4™-systeem automatisch in de rustmodus gezet of uitgeschakeld als het een bepaalde tijd niet is gebruikt. Als een applicatie actief is, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video, wordt het systeem mogelijk niet automatisch in de rustmodus gezet of uitgeschakeld. Als je de instelling wilt wijzigen, selecteer je (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Tijd instellen waarna de PS4 wordt uitgeschakeld] op het functiescherm en selecteer je vervolgens [Media afspelen] of [Algemeen (applicaties)].
 • Als je je systeem uitschakelt of in de rustmodus zet, worden alle gebruikers uitgelogd.