Berichten uitwisselen

Je kunt (Berichten) gebruiken om berichten uit te wisselen met vrienden en andere spelers. Je kunt gebruikers die zijn gespecificeerd als ontvangers van berichten in groepen opnemen om berichten uit te wisselen met meerdere spelers tegelijk.
Je kunt een nieuw bericht maken of een bestaand bericht selecteren.

Een kind dat wordt beperkt door functies voor ouderlijk toezicht kan mogelijk geen berichten verzenden of ontvangen.

Een nieuw bericht maken

1.
Selecteer (Berichten) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Bericht maken].
3.
Selecteer een groepslid.
Zie "Een andere speler selecteren" voor nadere details.
4.
Voer een bericht in en selecteer vervolgens [Verzenden].

Een bestaand bericht selecteren

Selecteer een bestaand bericht als je wilt doorgaan met de vorige uitwisseling van berichten.

Berichtenscherm. Gelabeld A t/m C, vanaf de bovenkant.

A )
(Nieuw)
Je kunt deze informatie ook bekijken in (Meldingen) op het functiescherm.
B )
(Foutindicator)
Deze indicator wordt weergegeven als het bericht niet is verzonden.
C )
(Favorieten)
  • Als je groepen wilt toevoegen aan je Favorieten om gemakkelijk te kunnen communiceren, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je [Toevoegen aan Favorieten].
  • Je kunt maximaal 99 spelers per groep opgeven.
  • Je kunt maximaal 512 tekens invoeren in een bericht.
  • Je kunt beperken welke spelers je berichten kunnen toesturen. Raadpleeg "Privacy-instellingen" voor details.

Een groep verlaten

Selecteer de groep die je wilt verlaten, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Verlaten]. Nadat je de groep hebt verlaten, kun je geen berichten voor die groep meer bekijken.