Berichten uitwisselen

Gebruik (Berichten) om berichten uit te wisselen met vrienden en andere spelers. Je kunt gebruikers in groepen opnemen om eenvoudig berichten uit te kunnen wisselen met meerdere spelers tegelijk.

  • Je kunt ook berichten uitwisselen vanaf je PS5™-console of (PlayStation App).
  • Een kind dat wordt beperkt door functies voor ouderlijk toezicht kan mogelijk geen berichten verzenden of ontvangen.

Een nieuwe groep maken en een bericht versturen

1.
Selecteer (Berichten) op het functiescherm.
2.
Selecteer [Bericht maken].
3.
Selecteer een groepslid.
Zie "Een andere speler selecteren" voor nadere details.
4.
Voer een bericht in en selecteer vervolgens [Verzenden].

Als een groep wordt gemaakt die uit drie of meer personen bestaat, wordt de speler die de groep heeft gemaakt de groepseigenaar. De groepseigenaar kan leden uit de groep verwijderen.

Een bericht versturen naar een bestaande groep

Selecteer (Berichten) op het functiescherm en selecteer vervolgens een groep in de lijst.

Berichtenscherm. Gelabeld A t/m C, vanaf de bovenkant.

A )
(Nieuw)
Je kunt deze informatie ook bekijken in (Meldingen) op het functiescherm.
B )
(Foutindicator)
Deze indicator wordt weergegeven als het bericht niet is verzonden.
C )
(Favorieten)
  • Als je groepen wilt toevoegen aan je Favorieten om gemakkelijk te kunnen communiceren, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je [Toevoegen aan Favorieten].
  • Als je niet langer meldingen wilt ontvangen voor een groep, druk je op de OPTIONS-toets en selecteer je vervolgens [Meldingen uitschakelen].
  • Je kunt maximaal 99 spelers per groep opgeven.
  • Je kunt maximaal 512 tekens invoeren in een bericht.
  • Je kunt beperken welke spelers jou kunnen toevoegen aan groepen. Zie "Privacy-instellingen" voor details.

Een groep verlaten

Selecteer de groep die je wilt verlaten, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Verlaten]. Nadat je de groep hebt verlaten, kun je geen berichten voor die groep meer bekijken.