Tekens invoeren

Er wordt een schermtoetsenbord weergegeven als je tekst moet invoeren. Selecteer de tekens die je wilt invoeren met de richtingstoetsen of de touchpad en druk vervolgens op de toets kruis of klik op de touchpad. Wanneer het invoeren van tekst is voltooid, druk je op de R2-toets om je invoer te bevestigen of op de toets cirkel om het toetsenbord te verlaten.
Je kunt ook de bewegingssensor van de controller gebruiken om tekens in te voeren door (schakelbewerking) te selecteren. Kantel de controller omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om tekens te selecteren.

Toetsenbordscherm. Gelabeld A en B, vanaf de bovenkant.

A )
Suggesties voor het voltooien van ingevoerde tekst
Tekstvoorspelling varieert per applicatie.
B )
Toetsenbord
(Teken verwijderen) Verwijder het teken links van de cursor.
(Van veld naar veld gaan) Gebruik deze toets om naar het volgende veld te gaan als er meerdere velden voor tekstinvoer zijn.
(Zoeken/Verzenden/Ga/Gereed) De functie van deze toets kan zo nodig worden veranderd.
(Nieuwe regel) Verplaats de cursor naar de volgende regel.
(Schakelbewerking) Gebruik de bewegingssensor van de controller om de aanwijzer te verplaatsen. Als je niet weet waar de aanwijzer is, selecteer je deze toets opnieuw. De aanwijzer wordt weergegeven in het midden van het scherm.
Door op een van de richtingstoetsen te drukken worden de richtingstoetsen weer gebruikt voor het verplaaatsen van de aanwijzer.
(Opties) Gebruik deze toets voor het kopiëren en plakken van tekst en om veelgebruikte termen toe te voegen aan het gebruikerswoordenboek. Je kunt ook toegang krijgen tot deze toets door op de OPTIONS-toets te drukken.
(Toetsenbord omwisselen) Dit is alleen beschikbaar wanneer je meerdere invoertalen hebt ingesteld onder (Instellingen) > [Taal] > [Invoertalen].
(Cursor verplaatsen) Gebruik deze toetsen om de tekstcursor te verplaatsen.
(Invoer van hoofdletters) Gebruik deze toets om een hoofdletter in te voeren. Als je meerdere hoofdletters wilt invoeren, selecteer je deze toets tweemaal. Selecteer deze opnieuw om terug te gaan naar invoer van kleine letters.
(Cijfers/symbolen) Voer cijfers en symbolen in.
(Tekentypen wijzigen) Maak een keuze uit alternatieve tekensets.

De beschikbare toetsen variëren afhankelijk van de taal (toetsenbord) die wordt gebruikt voor tekstinvoer.

Tekst kopiëren en plakken

Kopiëren

1.
Plaats de cursor aan het begin van de tekst die je wilt kopiëren en selecteer vervolgens (Opties).
2.
Kies [Selecteren] of [Alles selecteren].
Als je [Selecteren] kiest, verplaats je de cursor naar het einde van de tekst die je wilt kopiëren en druk je vervolgens op de toets kruis.
3.
Selecteer [Kopiëren].

Plakken

1.
Selecteer (Opties) op de plek waar je de tekst wilt plakken.
2.
Selecteer [Plakken].

Veelgebruikte termen toevoegen

Je kunt termen toevoegen aan het gebruikerswoordenboek voor elke taal (toetsenbord) dat wordt gebruikt voor voorspellende tekstinvoer.

1.
Plaats de cursor aan het begin van de term die je wilt toevoegen en selecteer vervolgens (Opties).
2.
Kies [Selecteren] of [Alles selecteren].
Als je [Selecteren] kiest, verplaats je de cursor naar het einde van de term die je wilt toevoegen en druk je vervolgens op de toets kruis.
3.
Selecteer [Term toevoegen].
4.
Selecteer [OK].
  • Voor sommige talen kun je geen termen toevoegen.
  • Je kunt termen bewerken of verwijderen onder (Instellingen) > [Taal] > [Invoertalen] > [Toetsenborden en gebruikerswoordenboek].