Accountgegevens

Je kunt informatie voor je account bekijken en bewerken door (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Accountgegevens] te selecteren.

Je account upgraden

Voer een upgrade uit van een account voor een kind naar een account voor een volwassene. Wanneer je deze upgrade uitvoert, kun je nog meer mogelijkheden van PlayStation® benutten, zonder beperkingen voor ouderlijk toezicht.
Deze optie is beschikbaar voor accounts van kinderen als het kind een bepaalde leeftijd bereikt.

Aanmeldings-id (e-mailadres)

Bekijk of wijzig je e-mailadres. Als je je e-mailadres wijzigt, wordt een e-mail naar het nieuwe e-mailadres gestuurd.

Beveiliging

Maak een wachtwoord en configureer andere instellingen die verband houden met accountbeveiliging.

Wachtwoord

Wijzig je wachtwoord. Je moet je nieuwe wachtwoord tweemaal invoer ter verificatie.

Je wachtwoord mag:

 • Niet je aanmeldings-id of online id bevatten
 • Alleen uit geldige tekens bestaan
 • Ten minste uit acht tekens bestaan
 • Geen letters of cijfers bevatten die drie of meer keer achter elkaar worden gebruikt (zoals 333 of BBB)
 • Neem minstens twee van deze tekentypen op: letter, cijfer, symbool
 • Niet drie of meer opeenvolgende letters of cijfers bevatten (zoals 345 of ABC)

Beveiligingsvraag en -antwoord

Geef een persoonlijke combinatie van beveiligingsvraag en -antwoord op.

Mobiele telefoons

Registreer en beheer je mobiele telefoon.

2-stapsverificatie

Stel de 2-stapsverificatiefunctie in en activeer deze.
Voer de verificatiecode in die naar je mobiele nummer is gestuurd voor aanmelding bij PlayStation™Network als je de 2-stapsverificatiefunctie hebt ingesteld.
Je kunt ook compatibele verificatie-apps gebruiken. Nadat je je aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd op je PS4-systeem, kun je het aanmeldingsproces voltooien door de app toegang te verlenen.
Je kunt compatibele verificatie-apps downloaden vanuit Google Play™ of de App Store. Wij bieden geen garantie dat alle verificatie-apps werken.

Portemonnee

Je kunt geld in je portemonnee gebruiken om content en services aan te schaffen op plekken als PlayStation™Store.

 • Deze functie is alleen beschikbaar voor accounts voor volwassenen.
 • Accounts voor kinderen hebben geen portemonnee. Kinderen kunnen content en services kopen via de portemonnee van hun familiemanager.
 • Betalingsmethoden, valuta en betalingslimieten, bijvoorbeeld, verschillen per land of regio. Breng een bezoek aan de website voor klantondersteuning in je land of regio voor nadere details.

Betaalmethode

Bekijk en wijzig je betalingsmethode en je creditcardgegevens.

Bedrag toevoegen

Voeg geld toe aan je portemonnee via bijvoorbeeld een creditcard of een Playstation™Network Card.

Transactie-overzicht

Bekijk uw aankoopgeschiedenis.

Aankoopinstellingen

Kies of een wachtwoord vereist moet zijn bij aankopen en of automatisch geld mag worden toegevoegd aan je portemonnee.
Wanneer je [Automatisch geld aan portemonnee toevoegen] instelt op [Ja], wordt geld voor je portemonnee automatisch afgeschreven van je creditcard.

 • Abonnementen zijn services waarvoor je regelmatig betaalt en die kunnen worden gebruikt voor een vooraf vastgestelde periode. Afhankelijk van de service wordt na het verstrijken van abonnementsperiode automatisch een volgende abonnementsperiode aangeschaft.
 • Als je creditcardgegevens zijn opgeslagen en je bepaalde abonnementen aanschaft, wordt [Automatisch geld aan portemonnee toevoegen] automatisch ingesteld op [Ja].
 • Als er onvoldoende geld in je portemonnee zit om een abonnement aan te schaffen, wordt het resterende bedrag of het minimaal in rekening te brengen bedrag (het hoogste van beide) doorbelast aan de creditcard en toegevoegd aan je portemonnee.

Profiel

Bekijk of wijzig persoonlijke informatie zoals je echte naam, je online-ID, je profielfoto en de omslagafbeelding.

Adres

Bekijk of wijzig je adres.

Taal

Selecteer de taal die wordt weergegeven in PlayStation™Store.
Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde landen of regio’s.

PlayStation-abonnementen

Beheer PlayStation®Plus- en andere abonnementen.

Lijst met services

Bekijk je lijst met services.

Voorkeuren berichtgeving

Configureer instellingen voor meldingen.

Geslacht

Selecteer je geslacht (optioneel).

Personalisatie-instellingen

Kies of uw gegevens mogen worden gebruikt voor het personaliseren van aanbevelingen voor aankopen en advertenties op PlayStation™Network.
Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde landen of regio’s.