Aanmelden/Afmelden

Aanmelden

1.
Selecteer (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Aanmelden].
2.
Voer je aanmeldings-ID en wachtwoord in en selecteer vervolgens [Aanmelden].

Nadat je je hebt aangemeld, blijf je aangemeld totdat je je handmatig afmeldt.

Afmelden

Je kunt je handmatig afmelden door (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Afmelden] te selecteren.