Bluetooth-apparaten

Selecteer (Instellingen) > [Apparaten] > [Bluetooth-apparaten] om automatisch te zoeken naar Bluetooth®-apparaten in de buurt. Gekoppelde apparaten en andere Bluetooth®-apparaten worden weergegeven in de lijst.

Mogelijk worden in de zoekresultaten apparaten weergegeven die niet worden ondersteund door je PS4™-systeem. Voor details over ondersteunde apparaten breng je een bezoek aan de website voor klantondersteuning voor je land of regio.

Scherm met instellingen voor Bluetooth-apparaat. Aangeduid als A.

A )
Verbindingsstatus
De verbindingsstatus van Bluetooth®-apparaten wordt aangegeven.
Aan (brandt) Verbonden
Uit Niet verbonden

Een Bluetooth®-apparaat koppelen

Als je verbinding met een Bluetooth®-apparaat wilt maken, moet je eerst het Bluetooth®-apparaat koppelen met het systeem.
Selecteer het Bluetooth®-apparaat dat je wilt verbinden en voer vervolgens de toegangscode in om de koppeling te voltooien. Sommige apparaten hebben geen toegangscode nodig. Volg de instructies op het scherm.

  • Koppel apparaten als de controller en bewegingscontroller door ze aan te sluiten via een USB-kabel.
  • Als het maximale aantal Bluetooth®-apparaten dat kan worden gekoppeld wordt overschreden, annuleer je de registratie van eventueel overbodige apparaten in de lijst met gekoppelde apparaten. Selecteer het apparaat waarvan je de registratie wilt annuleren, druk op de OPTIONS-toets en selecteer vervolgens [Apparaat vergeten].
  • Voor nadere details over het gebruik van een Bluetooth®-apparaat raadpleeg je de instructies die bij dat apparaat zijn geleverd.

Een Bluetooth®-apparaat aansluiten

Selecteer het Bluetooth®-apparaat dat je wilt aansluiten en volg daarna de instructies op het scherm.

Het aantal Bluetooth®-apparaten dat je tegelijkertijd kunt aansluiten hangt af van apparaattype.