Verbindingsgeschiedenis

Je kunt de geschiedenis controleren van gebruikers die verbinding met je systeem hebben gemaakt via Remote Play. Selecteer (Instellingen) > [Verbindingsinstellingen voor Remote Play] > [Verbindingsgeschiedenis]. Als je een geschiedenisoptie selecteert, kun je details bekijken zoals de verbindingsmethode die is gebruikt.

    Je kunt alle geschiedenisitems wissen door op de OPTIONS-toets te drukken en vervolgens [Wissen] te selecteren.