Instellingen voor video afspelen

Als je de standaardinstellingen voor uitvoer en taal voor video's wilt configureren, selecteer je (Instellingen) > [Instellingen voor video afspelen].

Uitvoer met 1080p/24 Hz

Configureer instellingen voor video-uitvoer.
De standaardinstelling is [Automatisch]. De instelling wordt automatisch gewijzigd en afgestemd op de gebruikte televisie.

  • Jouw tv en AV-versterker moeten de video-indeling 1080p/24 Hz ondersteunen. Raadpleeg de instructies bij het gebruikte apparaat voor nadere details.
  • De video die wordt afgespeeld moet de video-indeling 1080p/24 Hz ondersteunen. In het algemeen wordt commercieel beschikbare videosoftware op BD-ROM waarbij "1080p" wordt aangegeven als opnamemodus (bijvoorbeeld op de verpakking van de software) opgenomen in de video-indeling 1080p/24 Hz.
  • Als video niet correct wordt weergegeven als [Automatisch] is geselecteerd, wijzig je deze uitvoerinstelling in [Uit].

Taal

Kies welke audio- en ondertitelingstaal prioriteit hebben bij het afspelen van video.

Blu-ray Disc™-databeheer

Gegevens die betrekking hebben op sommige video's op Blu-ray-disks worden mogelijk opgeslagen op je PS4™-systeem. Controleer of er gegevens die betrekking hebben op video's op Blu-ray-disks zijn opgeslagen op je PS4™-systeem.

Je kunt de gegevens van je systeem verwijderen door op de OPTIONS-toets te drukken op het scherm met de gegevenslijst en vervolgens [Verwijderen] te selecteren. Verwijder gegevens als er niet voldoende vrije ruimte in de systeemopslag is bij het afspelen van BD's.

Internetverbinding voor BD-LIVE toestaan

Stel Blu-ray-disks in staat verbinding met internet te maken terwijl ze worden afgespeeld.
Schakel dit selectievakje in om de internetverbinding toe te staan. Deze instelling is alleen beschikbaar voor Profile 2.0 (BD-Live) BD's.