Gebruik de toets X (kruis) voor Bevestigen

Als je de toetstoewijzing voor de bewerking "Bevestigen" wilt wijzigen van de toets cirkel naar de toets kruis, selecteer je (Instellingen) > [Systeem] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Gebruik de toets kruis voor Bevestigen] in.
Deze functie is alleen beschikbaar op PS4™-systemen die in bepaalde landen of regio's zijn verkocht.