De draadloze controller gebruiken

Druk op de PS-toets op de controller en selecteer een gebruiker.

  • Wanneer je voor het eerst een controller gebruikt, moet je deze koppelen met je PS4™-systeem.
  • Je kunt maximaal vier controllers tegelijk gebruiken. Als je op de PS-toets drukt, licht de lichtbalk op in een unieke toegewezen kleur. De kleur die wordt toegewezen is afhankelijk van de volgorde waarin elke gebruiker op de PS-toets drukt. De eerste controller die verbinding maakt is blauw, de tweede rood, de derde groen en de vierde roze.

Een apparaat koppelen

Wanneer je voor het eerst een controller gebruikt of als je de controller wilt gebruiken op een ander PS4™-systeem, moet je het koppelen met het systeem. Verbind de controller via een USB-kabel met je systeem terwijl het systeem is ingeschakeld.

Wanneer je twee of meer controllers wilt gebruiken, moet je elke controller afzonderlijk koppelen.

Opladen

De batterij van de controller wordt opgeladen als je de controller met je PS4™-systeem verbindt via een USB-kabel. Het systeem moet zijn ingeschakeld of zich in de rustmodus bevinden. Het laadniveau van de batterij wordt op het scherm weergegeven als je op de PS-toets drukt en deze ingedrukt houdt.
Terwijl het systeem zich in de rustmodus bevindt, knippert de lichtbalk langzaam oranje. Als het opladen is voltooid, wordt de lichtbalk uitgeschakeld.

  • Het duurt ongeveer twee uur om de controller op te laden als de batterij helemaal leeg is.
  • Laad de controller op bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C (50 °F en 86 °F). Bij andere temperaturen kan de controller mogelijk niet op efficiënte wijze worden opgeladen.
  • Je moet de controller minstens één keer per jaar volledig opladen om ervoor te zorgen dat deze correct blijft werken.
  • De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van hoe je de controller gebruikt en van de omgeving waarin de controller wordt gebruikt en bewaard.
  • Als je wilt opladen terwijl het systeem zich in de rustmodus bevindt, selecteer je een andere optie dan [Uit] in (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus] > [Voeding naar USB-aansluitingen].

Basisbewerkingen voor toetsen

PS-toets Schakel je PS4™-systeem in (als het PS4™-systeem is uitgeschakeld of zich in de rustmodus bevindt).
Geeft het beginscherm weer (terwijl het PS4™-systeem is ingeschakeld).
PS-toets (dubbel indrukken) Schakelt over tussen applicaties die in gebruik zijn.
PS-toets (lang indrukken) Geeft het snelmenu weer met de momenteel beschikbare opdrachten en instellingen.
Richtingstoetsen/linker joystick Selecteert een item.
kruis-toets Bevestigt het geselecteerde item.
cirkel-toets Annuleert een opdracht.
SHARE-toets Geeft het menu weer voor de functie Delen.
Raadpleeg "Informatie over delen" voor nadere details.
OPTIONS-toets Geeft het optiemenu weer met de momenteel beschikbare opdrachten.

Basisgebaren op de touchpad

Je kunt de touchpad en de touchpad-toets gebruiken om verschillende bewerkingen uit te voeren. De beschikbare functies zijn afhankelijk van de gebruikte content.

Tikken Raak kort de touchpad aan.
Dubbeltikken Tik tweemaal snel achter elkaar.
Verslepen Sleep met je vinger terwijl je de touchpad aanraakt en til vervolgens je vinger op.
Vegen Raak de touchpad aan en til vervolgens je vinger met een abrupte en snelle beweging op van de touchpad.
Aanraken en vasthouden Raak de touchpad aan zonder je vinger omhoog te tillen.
Twee vingers naar elkaar bewegen en Twee vingers uit elkaar bewegen Plaats twee vingers op de touchpad en beweeg deze dichter naar elkaar toe of verder uit elkaar.
Klikken Druk op de touchpad-toets.
Dubbelklikken Druk tweemaal snel achter elkaar op de touchpad-toets.

Instellingen wijzigen

Selecteer (Instellingen) op het functiescherm en selecteer vervolgens [Apparaten] > [Controllers] om het luidsprekervolume en andere controllerinstellingen te wijzigen.

  • Afhankelijk van de game of applicatie hoor je mogelijk audiogeluidseffecten via de luidspreker op de controller.
  • Je kunt ook het luidsprekervolume en gerelateerde instellingen aanpassen door [Geluid/apparaten] te selecteren in het snelmenu.