Datum en tijd

Selecteer (Instellingen) > [Datum en tijd] om de datum en tijd plus de schermindeling in te stellen.

Datum- en tijdinstellingen

Handmatig instellen

Stel handmatig het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut in (en AM en PM bij gebruik van de 12-uursklok). De klok begint op 0 seconden vanaf de minuut die je instelt.

Instellen via internet

Als je het selectievakje voor [Automatisch instellen] inschakelt, worden informatie over datum en tijd automatisch opgehaald vanaf internet en ingesteld wanneer je je aanmeldt bij PlayStation™Network. Wanneer je direct de datum en tijd wilt instellen, selecteer je [Nu instellen].

Tijdzone

Stel de tijdzone in die de basis zal vormen voor de weergave van datum en tijd.
Als de tijdzone wordt gewijzigd, veranderen de huidige ingestelde datum en tijd in die van de geselecteerde tijdzone.

Zomertijd automatisch aanpassen

Je PS4™-systeem wordt automatisch aangepast voor de zomertijd. Je kunt deze functie uitschakelen door het selectievakje voor [Zomertijd automatisch aanpassen] uit te schakelen.
Deze instelling is alleen beschikbaar als de regio die is ingesteld onder [Tijdzone] een regio is waar zomertijd wordt gebruikt.

Datumweergave

Stel de volgorde in waarin het jaar, de maand en de dag worden weergegeven op het scherm.

Tijdweergave

Stel de notatie in waarin de tijd wordt weergegeven op het scherm (12-uurs of 24-uurs weergave).