Licenties herstellen

Selecteer (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Licenties herstellen].

Als content die je hebt gedownload vanuit PlayStation™Store of toegevoegde content niet kan worden gestart, kun je het probleem mogelijk hiermee oplossen.