Speeltijd voor vandaag

Als je de resterende speeltijd wilt zien, selecteer je (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht/Familiebeheer] > [Speeltijd voor vandaag].
Deze optie is alleen beschikbaar voor kinderen voor wie de speeltijd is beperkt door middel van ouderlijk toezicht.