Werking van de SHARE-toets

Je kunt de werking van de SHARE-toets wijzigen door (Instellingen) > [Delen en uitzendingen] > [Werking van de SHARE-toets] te selecteren.