Systeemsoftware-update

Werk altijd je PS4™-systeem bij tot de meest recente versie van de systeemsoftware. Door een update uit te voeren kun je gebruikmaken van extra functies, grotere bruikbaarheid en verbeterde beveiliging.

Selecteer (Instellingen) > [Systeemsoftware-update] om te controleren of je systeem over de meest recente versie van de systeemsoftware beschikt. Als er een updatebestand voor een latere versie is, wordt dit automatisch gedownload.
Je kunt het systeem blijven gebruiken tijdens het downloaden. Als het downloaden is voltooid, wordt linksboven in het scherm een pop-upmelding weergegeven. Selecteer de melding onder (Meldingen) tijdens het bekijken van het functiegebied, selecteer het juiste item bij (Downloads) en volg daarna de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

Opmerkingen

  • Schakel je PS4™-systeem niet uit tijdens de installatie. Onderbreking van de installatie kan ertoe leiden dat het systeem beschadigd raakt.
  • Gamedisks kunnen ook updatebestanden bevatten. Als je een disk afspeelt die een recentere versie van de systeemsoftware bevat, wordt een scherm weergegeven om je door het updateproces te leiden. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.
  • Je kunt ook een bijwerkbestand gebruiken dat is opgeslagen op een USB-opslagapparaat om de systeemsoftware bij te werken. Breng voor details een bezoek aan de website voor klantondersteuning in je land of regio.