Je gameplay uitzenden

Als je je gameplay wilt uitzenden (streamen) via online services, voer je de volgende stappen uit.

1.
Druk op de SHARE-toets tijdens het spelen van een game en selecteer vervolgens [Gameplay uitzenden].
2.
Selecteer een online service.
Als je verschillende kanalen hebt, wordt het scherm voor het selecteren van een kanaal weergegeven.
3.
Bereid de uitzending voor.
Je kunt een beschrijving invoeren of instellingen configureren voor video van je PlayStation®Camera of audio van de microfoon. Je kunt geavanceerde instellingen configureren door op de OPTIONS-toets te drukken.
4.
Selecteer [Beginnen met uitzenden].

Videokwaliteit verbeteren

Deze richtlijnen kunnen helpen de videokwaliteit van je camera te verbeteren.

 • Zorg voor meer licht in de kamer.
 • Verminder de achtergrondverlichting (het licht achter je).
 • Sluit de gordijnen en doe de binnenverlichting aan als het licht door de ramen te sterk is.
 • Houd een afstand van circa 1 m tot de PlayStation®Camera aan.
 • Haal de beschermfolie van de lenzen.
 • Als de lenzen vuil zijn of er zitten vingerafdrukken op, reinig ze dan met een zachte doek.

Deze richtlijnen kunnen helpen als [Achtergrond] is ingesteld op [Chromasleutel].

 • Gebruik een blauwe of groene achtergrond.
 • Voorkom dat je schaduw wordt weergegeven op de achtergrond door niet op de achtergrond te gaan zitten en ervoor te zorgen dat de achtergrond gelijkmatig wordt verlicht.
 • Selecteer [Gezicht zoeken] om de camera in staat te stellen je gezicht en achtergrond opnieuw te detecteren.
 • Wanneer je voor het eerst verbinding maakt met een online service, moet je je accountgegevens voor die service invoeren. Als je geen account hebt, maak je er een door de website van de online service te bezoeken. Ook moet je je, afhankelijk van de online service, mogelijk als betalend lid registreren.
 • Als je camera- of microfooninstellingen wilt configureren tijdens het streamen van content, selecteer je [Uitzending] in het snelmenu.
 • Beperkingen voor de tijd van je uitzending en andere details verschillen per online service.
 • Je kunt de verbinding met online services ongedaan maken door de instelling voor (Instellingen) > [Delen en uitzendingen] > [Koppelen met andere services] te wijzigen.
 • Als uitzendingen niet starten of opmerkingen niet worden weergegeven, controleer je of deze aansluitingsnummers zijn ingeschakeld in je router of firewall. Voor informatie over het bevestigen van je aansluitingsnummers en het configureren van instellingen raadpleeg je de instructies bij het gebruikte netwerkapparaat en de informatie van je internetprovider.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Als HDR is ingeschakeld, wijken de kleuren in de streaming video mogelijk af van de kleuren in de video van de gameplay.

Het scherm bekijken tijdens een uitzending

Scherm tijdens uitzending. Gelabeld A t/m G, vanaf linksboven.

A )
Aantal kijkers
B )
Camerastatus*1
C )
Video van de camera*1
D )
Microfoonstatus*2
E )
Aantal opmerkingen
F )
Meest recente opmerkingen
Als je alle opmerkingen wilt weergeven, druk je op de SHARE-toets en selecteer je vervolgens [Uitzendinstellingen] > [Opmerkingen weergeven]. Als je je systeem in staat wilt stellen de opmerkingen uit te spreken, selecteer je [Uitzendinstellingen] > [Geavanceerde instellingen] > [Opmerkingen voor spraak] en schakel je vervolgens het selectievakje voor [Opmerkingen naar spraak inschakelen] in.
G )
Bericht aan kijkers
Je kunt deze instelling wijzigen door op de SHARE-toets te drukken en [Uitzendinstellingen] > [Geavanceerde instellingen] > [Bericht aan kijkers] te selecteren.
*1
Bij gebruik van een PlayStation®Camera.
*2
Bij gebruik van een headset of de microfoons op een PlayStation®Camera.
 • Tijdens een uitzending krijgt de kijker een stand-bybeeld te zien bij een scène die niet kan worden uitgeschakeld of als je overschakelt van het gamescherm naar een ander scherm, zoals het beginscherm of een instellingenscherm.
 • Als je de game op het volledige scherm wilt weergeven, schakel je het selectievakje voor [Bericht aan kijkers en opmerkingen van kijkers weergeven] uit.
 • Opmerkingen worden alleen weergegeven als de schermresolutie 1080i of 1080p is.
 • De functie voor tekst naar spraak is alleen beschikbaar als opmerkingen niet worden weergegeven en de systeemtaal is ingesteld op [日本語] of [English (United States)].
 • Opmerkingen kunnen worden weergegeven op apparaten die de functie voor tweede scherm ondersteunen. Raadpleeg "Informatie over de functie voor tweede scherm" voor nadere details over de functie voor tweede scherm.
 • De weergegeven items variëren afhankelijk van de instellingen.
 • Je kunt het geluid van de microfoon dempen door (Instellingen) > [Apparaten] > [PlayStation Camera] te selecteren en vervolgens het selectievakje voor [Microfoon dempen] in te schakelen.

Een uitzending stoppen

Selecteer [Uitzending] > [Stoppen met uitzenden] in het snelmenu.