E-mail Een contactpersoon toevoegen of verwijderen

Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [Contactpersoon toevoegen], voer een naam en e-mailadres in en selecteer vervolgens [OK]. U kunt tot 5.000 e-mailadressen opslaan op het systeem.

  • Als u een CardDAV-account toegevoegd hebt, wordt [Locatie] ook weergegeven. U kunt kiezen waar de contactpersoon opgeslagen wordt.
  • Wanneer er een bericht wordt weergegeven, kunt u [Naam <e-mailadres>] selecteren om die naam toe te voegen aan uw lijst met contactpersonen.

Een contactpersoon bewerken of verwijderen

Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [Bewerken] of [Verwijderen] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

Wanneer u de contactpersonen verwijdert die opgeslagen zijn in de systeemopslag, worden deze ook verwijderd van de server voor uw CardDAV-account.

Zoeken naar een contactpersoon

Selecteer (Lijst met contactpersonen). Raak (Indexbalk) aan om de indexbalk weer te geven en versleep vervolgens de indexbalk om een contactpersoon te zoeken.

Alle contactpersonen tegelijk verwijderen

U kunt al uw contactpersonen verwijderen door de database van de e-mailapplicatie te formatteren. Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Database van de e-mailapplicatie formatteren] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

Contactpersonen van een account gebruiken

U kunt de contactpersonen die opgeslagen zijn in uw e-mailaccount van Gmail™ (de e-maildienst van Google) of een andere e-maildienst synchroniseren, en de contactpersonen vervolgens gebruiken, bewerken of verwijderen op uw systeem. U moet een CardDAV-account hebben om uw contactpersonen te kunnen synchroniseren.


Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [CardDAV-account toevoegen] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

  • Neem voor meer informatie over CardDAV-accounts contact op met uw e-mailserviceprovider.
  • Het is mogelijk dat agendadienstverleners bepaalde agendadiensten stopzetten.
  • Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [Geavanceerde instellingen] om geavanceerde instellingen voor de toegevoegde account aan te passen.

Meerdere CardDAV-accounts toevoegen

U kunt tot vijf CardDAV-accounts toevoegen. Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [CardDAV-account toevoegen] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

Uw primaire CardDAV-account selecteren

Wanneer u contactpersonen toevoegt, worden deze opgeslagen onder de account die ingesteld is als primaire account. Om de primaire CardDAV-account te wijzigen, selecteert u (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [Primaire CardDAV-account] en selecteert u vervolgens de gewenste CardDAV-account om deze aan te vinken.

Een CardDAV-account verwijderen

U kunt een CardDAV-account verwijderen uit de systeemopslag. Wanneer u dit doet, worden de contactpersonen die gekoppeld zijn aan die account ook verwijderd. Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [Geavanceerde instellingen], selecteer de account die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Deze CardDAV-account verwijderen].

Alle contactpersonen tegelijk verwijderen

U kunt alle contactpersonen die opgeslagen zijn in de systeemopslag verwijderen. Selecteer (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen] > [Database met contactpersonen formatteren] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

Naar bovenkant pagina