E-mail Een bericht verwijderen

U kunt berichten uit een map verwijderen en deze verplaatsen naar de prullenmand. Selecteer (Opties) > [Verwijderen] op het scherm waar de berichten weergegeven worden, selecteer de selectievakjes van de berichten die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Verwijderen].

Als u een bericht per ongeluk verwijderd hebt (dus naar de prullenmand hebt verplaatst), kunt u het terugplaatsen in het Postvak IN of in een andere map. Selecteer (Prullenbak) > (Mappen), selecteer het selectievakje van het bericht dat u wilt terugplaatsen en selecteer vervolgens [Verplaatsen naar [Postvak IN]] of [Verplaatsen naar].

E-mails verwijderen uit de prullenmand

Selecteer (Opties) > [Verwijderen] op het scherm waar de berichten in de prullenmand weergegeven worden, selecteer het selectievakje van het bericht dat u wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Verwijderen].

  • E-mails die u uit de prullenmand verwijderd hebt, kunnen niet meer hersteld worden.
  • Afhankelijk van de gebruikte e-maildienst en de instellingen van uw e-mailaccount, is het mogelijk dat berichten die van uw systeem verwijderd worden eveneens verwijderd worden van de server.

Naar bovenkant pagina