E-mail Een e-mailaccount toevoegen

U kunt uw e-mailaccount als volgt toevoegen aan uw systeem.

1.
Selecteer (E-mail) > [Starten].
2.
Selecteer [E-mailaccount toevoegen].
3.
Selecteer de e-maildienst die u gebruikt.
4.
Voer de vereiste informatie in en selecteer [OK].
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van uw e-mailaccount, wordt er een lijst met mappen weergegeven.
Na het toevoegen van een e-mailaccount van Gmail™ (de e-maildienst van Google) of een andere e-maildienst, wordt er een bevestigingsscherm weergegeven met de vraag of u uw contactpersonen met deze account wilt synchroniseren. Om uw contactpersonen te synchroniseren, selecteert u [Ja]. U kunt deze instelling later nog wijzigen via (Lijst met contactpersonen) > (Opties) > [CardDAV-instellingen].
  • De informatie die moet ingevoerd worden, verschilt afhankelijk van de gebruikte e-maildienst.
  • Neem voor meer informatie over uw e-mailaccount contact op met uw e-mailserviceprovider.
  • Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Geavanceerde instellingen] om geavanceerde instellingen voor de toegevoegde account aan te passen.

Meerdere e-mailaccounts toevoegen

U kunt tot vijf e-mailaccounts toevoegen. Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [E-mailaccount toevoegen] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

Uw primaire e-mailaccount instellen

De eerst toegevoegde e-mailaccount wordt automatisch ingesteld als [Primaire e-mailaccount]. Wanneer (E-mail) via een andere applicatie gestart wordt om een bericht te verzenden, wordt deze account gebruikt. Om de primaire e-mailaccount in te stellen, selecteert u (Opties) > [Instellingen] > [Primaire e-mailaccount] en selecteert u vervolgens de gewenste e-mailaccount om deze aan te vinken.

Een e-mailaccount verwijderen

U kunt een e-mailaccount en alle bijbehorende berichten verwijderen van de geheugenkaart. Selecteer in de lijst met accounts onder (Opties) > [Instellingen] > [Geavanceerde instellingen] de account die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens [Deze e-mailaccount verwijderen].

  • Als u een e-mailaccount verwijdert, worden uw contactpersonen niet verwijderd.
  • Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Database van de e-mailapplicatie formatteren] om de volledige account en uw contactpersonen te verwijderen.

Naar bovenkant pagina