E-mail Een bericht ontvangen en lezen

Wanneer u (Postvak IN) selecteert, worden de recentste 25 e-mailberichten op een server weergegeven. Ontvangen berichten worden tijdelijk opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer uw Postvak IN vol is, verwijdert het systeem voor elk ontvangen nieuw bericht automatisch het oudste bericht.

Inbox-scherm. Vanaf bovenaan gelabeld van A tot E.

A )
(Vernieuwen)
Selecteer deze optie om nieuwe berichten te ontvangen.
B )
Bericht
Selecteer deze optie om het bericht te openen.
C )
(Zoeken)
Selecteer deze optie om in een map naar berichten te zoeken. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door een zoekcategorie te selecteren (bv. [Van] en [Onderwerp]).
D )
Meer
U kunt naar de onderkant van de pagina scrollen en [Meer] selecteren om de 25 vorige berichten weer te geven.
E )
(Aanduiding voor nieuwe berichten)
Dit pictogram wordt weergegeven als er nieuwe berichten zijn.
  • Als het bericht te groot is, is het mogelijk dat uw systeem het niet kan ontvangen. Als een bijgevoegd bestand te groot is, is het mogelijk dat alleen de tekst van het bericht wordt ontvangen.
  • Wanneer er in het hoofddeel van een bericht talen gebruikt worden die niet ondersteund worden door uw systeem, wordt de tekst mogelijk niet correct weergegeven.

E-mailberichten in HTML-formaat vergroten en lezen

U kunt e-mailberichten in HTML-formaat vergroten en lezen.
Wanneer u het bericht leest, kunt u dubbeltikken op het scherm om in te zoomen. Het gebied rond het punt waarop u dubbeltikt, wordt vergroot. Dubbeltik nogmaals op het scherm om uit te zoomen en het bericht in zijn oorspronkelijke formaat weer te geven. U kunt ook inzoomen door twee vingers uit elkaar te bewegen en uitzoomen door twee vingers naar elkaar toe te bewegen.

Bijgevoegde bestanden weergeven en opslaan

U kunt bestanden die compatibel zijn met uw systeem bekijken en opslaan.

(Afbeeldingsbestand)

Selecteer (Afbeeldingsbestand) in een bericht om (Foto's) te starten en de afbeelding te bekijken. Om de afbeelding op te slaan, terwijl deze wordt weergegeven, selecteert u (Opslaan) in de rechteronderhoek.

(Agendabestand)

Selecteer (Agendabestand) in een bericht om de gebeurtenis te bekijken. Om een gebeurtenis aan een agenda toe te voegen, selecteert u (Opties) > [Toevoegen aan agenda] en volgt u de weergegeven instructies.

Berichten automatisch ontvangen

Zelfs wanneer de stand-bymodus geactiveerd is op uw systeem of wanneer (E-mail) niet geactiveerd is, is het mogelijk om op een vooraf ingesteld interval berichten te ontvangen. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt er een meldingsbericht in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Automatisch ontvangen] om het interval voor het ontvangen van berichten te selecteren.

Bediening via de toetsen op het systeem

U kunt de toetsen op uw systeem gebruiken met e-mailberichten in HTML-formaat.

Omhoog of omlaag bladeren Beweeg de linkerjoystick omhoog of omlaag.
In- of uitzoomen op een webpagina Beweeg de rechterjoystick omhoog of omlaag.
De cursor tonen of verbergen Druk op de toets Vierkant.
Een cursor koppeling per koppeling bewegen Druk na het weergeven van een cursor op de richtingstoetsen door op de toets Vierkant te drukken.
De cursor in de gewenste richting bewegen Beweeg na het tonen van de cursor de joystick omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door op de toets Vierkant te drukken.
Het menu voor een koppeling tonen of verbergen Druk op de toets Vierkant om de cursor weer te geven en druk op de toets Driehoek terwijl u de cursor op de koppeling plaatst.

Om deze functie te kunnen gebruiken, selecteert u het selectievakje (Instellingen) > [Starten] > [Systeem] > [Bediening via toetsen op dit systeem] om de instelling in te schakelen.

Naar bovenkant pagina