PS4-koppeling Remote-play gebruiken via het internet

U kunt mogelijk op uw PS Vita-systeem via het internet op afstand spelen op uw PS4™-systeem bij u thuis.

Voorbereiden voor het eerste gebruik

Voor u deze procedures uitvoert, moet u de volgende handelingen verrichten:

  • Op het functiescherm van het PS4™-systeem selecteert u (Instellingen) > [Remote-play-verbindingsinstellingen] en vinkt u vervolgens het vakje [Remote-play inschakelen] aan.
  • Selecteer (Instellingen) > [PlayStation™Network/Accountbeheer] > [Activeren als uw primaire PS4] > [Activeren] op het functiescherm van het PS4™-systeem.
  • Als u een toegangspunt gebruikt dat aangeboden wordt door een openbare Wi-Fi-service, stelt u uw systeem in zodat het verbinding kan maken met dat toegangspunt.

Een apparaat registreren (koppelen)

U kunt op uw systeem één PS4™-systeem registreren voor Remote-play.

1.
Meld u aan bij het PS4™-systeem.
Wanneer u zich aanmeldt bij het PS4™-systeem, selecteert u de gebruiker die gekoppeld is aan dezelfde Sony Entertainment Network-account als uw systeem.
2.
Selecteer (PS4-koppeling) > [Starten] > [Remote Play] op uw systeem.
Wanneer de registratie voltooid is, wordt het scherm van het PS4™-systeem weergegeven op uw systeem.

Op afstand spelen

1.
Schakel het PS4™-systeem in.

Als u Remote-start inschakelt op het PS4™-systeem, kunt u Remote-play gebruiken om de rustmodus te annuleren op het PS4™-systeem. Selecteer (Instellingen) > [Instellingen voor energiebesparing] > [Functies die beschikbaar zijn in de rustmodus instellen] op het functiescherm van het PS4™-systeem en vink zowel [Verbonden blijven met het internet] als [PS4 via netwerk inschakelen mogelijk maken] aan.

2.
Selecteer (PS4-koppeling) > [Starten] > [Remote Play] op uw systeem. Als de verbinding tussen de apparaten met succes tot stand is gebracht, wordt het scherm van het PS4™-systeem weergegeven op uw systeem.

In bepaalde netwerkomgevingen is de verbinding via Remote-play mogelijk onstabiel.

Remote-play via het internet gebruiken

Afhankelijk van uw netwerkverbinding lukt het mogelijk niet om Remote-play via het internet te gebruiken. In dat geval kan de volgende informatie u helpen alsnog verbinding te maken.

  • Selecteer (Instellingen) > [Netwerk] > [Internetverbinding testen] op het functiescherm van het PS4™-systeem, en ga na of u verbinding kunt maken met zowel het internet als met PlayStation™Network.
  • Controleer of poort 9304 (UDP) gebruikt kan worden. Als deze poort niet gebruikt kan worden, moet u de instelling van de router voor port forwarding aanpassen zodat communicatie met het PS4™-systeem via het internet toegestaan is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw router voor meer informatie over de poortnummers die gebruikt worden voor Remote-play en over het aanpassen van de instellingen.
  • Als het PS4™-systeem verbonden is met het internet via twee of meer routers, werkt de communicatie mogelijk niet correct.
  • Een router is een apparaat dat het mogelijk maakt om één internetlijn te delen met meerdere apparaten.
    Afhankelijk van de beveiligingsfuncties van uw router of internetserviceprovider is de communicatie mogelijk beperkt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het gebruikte netwerkapparaat en de informatie die u gekregen hebt van uw internetserviceprovider.
  • Port forwarding is een functie om signalen die toekomen aan een bepaalde poort (ingang) door te sturen naar een andere opgegeven poort (uitgang). Dit wordt ook "poorttoewijzing" of "adresconversie " genoemd.

Naar bovenkant pagina