Een account koppelen via een PS3™-systeem

Zelfs als u thuis of op een andere locatie geen toegang hebt tot Wi-Fi, kunt u nog steeds een bestaande Sony Entertainment Network-account koppelen door uw systeem te verbinden met een PS3™-systeem met internettoegang.

U kunt uw systeem verbinden met een PS3™-systeem dat aangemeld is bij PlayStation™Network en de account die gekoppeld is aan het PS3™-systeem koppelen aan uw systeem.

1.
Meld u aan bij PlayStation™Network op het PS3™-systeem.
2.
Sluit op het PS3™-systeem alle geopende applicaties en selecteer vervolgens (Gebruikers).
3.
Sluit uw systeem aan op het PS3™-systeem met behulp van een USB-kabel.
4.
Selecteer (Content manager) > [Content kopiëren] op uw systeem.
5.
Wanneer het aanmeld-ID dat gebruikt wordt op het PS3™-systeem weergegeven wordt, selecteert u [Gebruiken].
6.
Voer het wachtwoord in voor de account die gebruikt wordt op het PS3™-systeem, en selecteer vervolgens [OK].
De account is gekoppeld aan uw systeem en uw aanmeld-ID en wachtwoord worden opgeslagen op uw systeem.
  • Tenzij u zich bijvoorbeeld handmatig afmeldt, blijft u aangemeld bij PlayStation™Network. Hierdoor hebt u eenvoudiger toegang tot de online-functies.
  • Als uw systeem er niet in slaagt verbinding te maken met een netwerk, wordt u mogelijk afgemeld door uw systeem.

Naar bovenkant pagina