PS3 Remote Play Het verbondenPS3™-systeem wijzigen

Registreer uw systeem bij het nieuwe PS3™-systeem waarmee u via Remote-play verbinding zult maken.
Voer deze procedure uit met uw systeem in de buurt van het PS3™-systeem of het toegangspunt.

1.
Op het nieuwe PS3™-systeem waarmee u verbinding zult maken, selecteert u (Instellingen) > [Remote-Play-instellingen] > [Registerapparaat] > [PS Vita-systeem].
Er wordt een getal weergegeven op het scherm.
2.
Selecteer (PS3 Remote Play) > [Starten] op uw systeem.
Er wordt een scherm weergegeven waar u de te gebruiken methode kunt selecteren om verbinding te maken via Remote-play.
3.
Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Verbonden PS3™-systeem wijzigen] > [Volgende].
4.
Voer het getal in dat wordt weergegeven op het scherm van het PS3™-systeem en selecteer vervolgens [Registreren].
Als de verbinding tussen de apparaten doorgevoerd is, wordt er een bericht weergegeven met de melding dat de registratie voltooid is.
5.
Selecteer [OK] op het PS3™-systeem.

Naar bovenkant pagina