PS3 Remote Play Functies bedienen tijdens Remote-play

Tijdens Remote-play bedient u de meeste functies van het PS3™-systeem met behulp van de toetsen op uw systeem.
U kunt verschillende functies bedienen via de werkbalk. Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven.

De PS-toets van het PS3™-systeem bedienen

U kunt dezelfde actie uitvoeren als drukken op de PS-toets op de draadloze controller van het PS3™-systeem.

1.
Tik op het scherm.
2.
Selecteer (PS).

Het pictogram (PS) biedt geen ondersteuning voor handelingen waarbij u de PS-toets op de draadloze controller van het PS3™-systeem gedurende een seconde of meer ingedrukt houdt. Om het PS3™-systeem uit te schakelen, selecteert u (Schakel systeem uit) en volgt u daarna de instructies op de weergegeven schermen.

De toetstoewijzingen wijzigen

U kunt kiezen tussen toetstoewijzing [Type 1], [Type 2] en [Type 3].

1.
Tik op het scherm.
2.
Selecteer (Instellingen) > [Toetsen toewijzen].
3.
Selecteer het type toetstoewijzing dat u wilt gebruiken.

De beeldkwaliteit instellen

U kunt de beeldkwaliteit instellen op [+1], [Standaard] of [-1].

1.
Tik op het scherm.
2.
Selecteer (Instellingen) > [Beeldkwaliteit].
3.
Selecteer een beeldkwaliteit.

Afhankelijk van de netwerkomgeving, kunnen bij een hoge beeldkwaliteit de beelden en de bijbehorende geluiden haperen.

De instellingen voor Remote-play herstellen

De apparaatregistratie wissen en de toetstoewijzingen en instellingen voor de beeldkwaliteit herstellen naar de standaardwaarden:

1.
Tik op het scherm.
2.
Selecteer (Instellingen) > [Instellingen herstellen] > [Herstellen] > [OK].

U kunt de instellingen ook herstellen vanaf het scherm waar u de verbindingsmethode voor Remote-play selecteert. Selecteer (Opties) > [Instellingen] > [Instellingen herstellen] en volg de instructies op de weergegeven schermen.

De schermmodus voor het PS3™-systeem wijzigen

U kunt de schermmodus wijzigen door te dubbeltikken op het scherm.

U kunt de schermmodus niet wijzigen wanneer de werkbalk wordt weergegeven op het scherm of tijdens het spelen van bepaalde games.

Naar bovenkant pagina