PS3 Remote Play Remote-play gebruiken in een privénetwerk (via het Wi-Fi-netwerk van het PS3™-systeem)

Als het PS3™-systeem over Wi-Fi-netwerkmogelijkheden beschikt, kunt u uw systeem en het PS3™-systeem rechtstreeks verbinden via de Wi-Fi-netwerkmogelijkheden van beide systemen.

Voorbereiden voor het eerste gebruik

Uw systeem registreren bij het PS3™-systeem

Voer deze procedure uit met uw systeem in de buurt van het PS3™-systeem.

1.
Selecteer (Instellingen) > [Remote-Play-instellingen] > [Registerapparaat] > [PS Vita-systeem] op het PS3™-systeem.
Er wordt een getal weergegeven op het scherm.
2.
Selecteer (PS3 Remote Play) > [Starten] > [Volgende] op uw systeem.
3.
Voer het getal in dat wordt weergegeven op het scherm van het PS3™-systeem en selecteer vervolgens [Registreren].
Als de verbinding tussen de apparaten doorgevoerd is, wordt er een bericht weergegeven met de melding dat de registratie voltooid is.
4.
Selecteer [OK] op het PS3™-systeem.

Op afstand spelen

U kunt op afstand spelen binnen het bereik waar uw systeem kan communiceren met het Wi-Fi-netwerk van het PS3™-systeem. Gebruik uw systeem voldoende dicht in de buurt van het PS3™-systeem voor een goede signaalontvangst.

1.
Selecteer (PS3 Remote Play) > [Starten] op uw systeem.
Wanneer u PS3 Remote-play voor het eerst gebruikt, wordt er een bericht weergegeven dat u uw systeem moet registreren bij het PS3™-systeem. Voer de registratie uit als dit bericht wordt weergegeven.
2.
Selecteer (Netwerk) > (Remote Play) op het PS3™-systeem.
Het PS3™-systeem wacht tot uw systeem de verbinding voor Remote-play activeert.
3.
Selecteer [Verbind via privénetwerk] op uw systeem.
Als de verbinding tussen de apparaten met succes is doorgevoerd, wordt het scherm van het PS3™-systeem weergegeven op uw systeem.
  • Als u Remote-start inschakelt op het PS3™-systeem, kunt u Remote-play gebruiken wanneer de stand-bymodus geactiveerd is op het PS3™-systeem. Meer informatie vindt u bij (Instellingen) > [Remote-Play-instellingen] > [Remote-start] in de gebruikershandleiding van het PS3™-systeem.
  • Als u via het Wi-Fi-netwerk van het PS3™-systeem de functie Remote-play gebruikt, kunt u geen verbinding maken met het internet op uw systeem.
  • Als u tijdens Remote-play naar het scherm van een andere applicatie gaat, wordt de verbinding voor Remote-play na 30 seconden gesloten.

Naar bovenkant pagina