Instellingen Update door te verbinden met een PS3™-systeem

Om een systeemupdate uit te voeren, moet u er eerst voor zorgen dat het PS3™-systeem waarmee u verbinding wilt maken aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het systeem moet verbonden zijn met het internet.
  • Alle geopende applicaties moeten gesloten worden en (Gebruikers) moet geselecteerd zijn.
1.
Sluit uw systeem aan op het PS3™-systeem met behulp van een USB-kabel.
2.
Selecteer [Systeemupdate] > [Update door te verbinden met een PS3™-systeem] op het systeem.
Het recentste updatebestand wordt met behulp van de netwerkfunctie van het PS3™-systeem via het internet gedownload.
Volg de instructies op het scherm om de handeling te voltooien.

Let op

  • Verwijder de geheugenkaart niet en schakel het PS Vita-systeem niet uit tijdens het updateproces. Als u de update onderbreekt, kan dit storingen van het systeem veroorzaken.
  • Het is mogelijk dat u een update niet kunt starten als de batterijlading laag is.
  • De activeringstoets en de PS-toets werken niet tijdens het updateproces van het systeem.

Naar bovenkant pagina