Opprette egendefinerte lister

Du kan enkelt og beleilig organisere vennene dine.

1.
Velg (Venner) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Tilpassede lister].
3.
Velg [Opprett liste].
4.
Angi et navn på listen din, og velg deretter vennene du ønsker å legge til.
5.
Velg [Opprett liste].
  • Du kan redigere listene du har opprettet. Velg en liste, og velg deretter [Rediger liste].
  • Hvis du vil fjerne en venn fra en liste, markerer du vennen du vil fjerne, trykker på OPTIONS-knappen og velger deretter [Fjern fra denne listen].
  • Du kan også velge [Venner] på hurtigmenyen for å vise egendefinerte lister.

Slette egendefinerte lister

Velg listen du ønsker å slette, og velg deretter [Rediger liste] > [Slett liste].