Vise profilen din

Velg [Profil] fra funksjonsskjermen.

Endre Påloggingsstatus

Velg [Angi online status]. Velg [Vis som frakoblet] for å sette statusen din til Vis som frakoblet for venner og andre spillere. Når du har gjort dette, vises du ikke på listen for aktiviteter og [Spiller nå].

  • Selv om du har satt statusen din til Vis som frakoblet, kan du sende meldinger og invitasjoner til andre spillere.
  • Du kan også sette statusen til Vis som frakoblet ved å trykke på OPTIONS-knappen når du logger på, og deretter velge [Logg på med påloggingsstatusen [Vis som frakoblet]], eller du kan velge [Påloggingsstatus] > [Vis som frakoblet] på hurtigmenyen etter pålogging.
  • Denne innstillingen vil også gjelde neste gang du logger på.
  • Hvis du logger på PlayStation™Network fra et PS3™-, PS Vita- eller PS TV-system, blir påloggingsstatusen din synlig for venner og andre spillere.

Redigere profilen din

Velg (Valg) > [Rediger profil] for å endre det virkelige navnet ditt, online-ID-en, profilbildet eller avataren, eller hvis du vil konfigurere andre innstillinger.

Konfigurere personverninnstillinger

Velg (Valg) > [Endre personverninnstillinger] for å angi hvem som kan se dine aktiviteter og trophies.

Endre forsidebildet

Velg (Valg) > [Endre forsidebilde] > [Endre forsidebilde] for å endre forsidebildet på profilen din. Du kan også velge [Endre bakgrunnsfarge] for å endre fargen på profilskjermen slik at den matcher forsidebildet.