Legge til favoritter

Legg til grupper i favorittene dine for enklere kommunikasjon. For detaljer om hva du kan gjøre med grupper, se «Innholdet på gruppeskjermen».

1.
Velg (Meldinger) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg gruppen du vil legge til.
3.
Trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Legg til i Favoritter].

Slette grupper fra favoritter

Velg gruppen du vil slette, trykk på OPTIONS-knappen, og velg deretter [Fjern fra Favoritter].