Utveksle meldinger

Bruk (Meldinger) til å utveksle meldinger med venner og andre spillere. Du kan gruppere personer for å gjøre det enklere å utveksle meldinger med flere spillere samtidig.

Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne sende eller motta meldinger.

Opprette en ny gruppe og sende en melding

1.
Velg (Meldinger) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Lag en melding].
3.
Velg et medlem i gruppen,
Se «Velge en annen spiller» for mer informasjon.
4.
Skriv inn en melding, og velg deretter [Send].

Når en gruppe med tre eller flere personer er opprettet, blir spilleren som opprettet gruppen, gruppeeieren. Gruppeeieren kan fjerne medlemmer fra gruppen.

Sende en melding til en eksisterende gruppe

Velg (Meldinger) fra funksjonsskjermen, og velg deretter en gruppe fra listen.

Meldinger-skjerm. Merket A til C fra toppen.

A )
(Ny)
Du kan også vise denne informasjonen i (Varslinger) fra funksjonsskjermen.
B )
(Feilindikator)
Denne indikatoren vises når meldingen ikke er blitt sendt.
C )
(Favoritter)
  • Vil du legge til grupper i favorittene dine for enkel kommunikasjon, trykker du på OPTIONS-knappen og velger [Legg til i Favoritter].
  • Du kan angi maksimalt 99 spillere per gruppe.
  • Du kan skrive inn opptil 512 tegn i en melding.
  • Du kan begrense hvilke spillere som kan legge deg til i grupper. Se «Personverninnstillinger» for mer informasjon.

Forlate en gruppe

Velg gruppen du vil forlate, trykk på OPTIONS-knappen og velg deretter [Forlat]. Når du har forlatt gruppen, kan du ikke lenger se meldingene i den gruppen.