Utveksle meldinger

Bruk (Meldinger) til å utveksle meldinger med venner og andre spillere. Du kan gruppere personer, for å gjøre det enklere å utveksle meldinger med flere spillere samtidig.
Du kan skrive en ny melding eller velge en eksisterende melding.

Et barn som er begrenset av foreldrebegrensninger, vil kanskje ikke kunne sende eller motta meldinger.

Opprette en ny melding

1.
Velg (Meldinger) fra funksjonsskjermen.
2.
Velg [Lag en melding].
3.
Velg et medlem i gruppen,
Se «Velge en annen spiller» for mer informasjon.
4.
Skriv inn en melding, og velg deretter [Send].

Velge en eksisterende melding

Velg en eksisterende melding for å fortsette den tidligere meldingsutvekslingen.

Meldinger-skjerm. Merket A til C fra toppen.

A )
(Ny)
Du kan også vise denne informasjonen i (Varslinger) fra funksjonsskjermen.
B )
(Feilindikator)
Denne indikatoren vises når meldingen ikke er blitt sendt.
C )
(Favoritter)
  • Vil du legge til grupper i favorittene dine for enkel kommunikasjon, trykker du på OPTIONS-knappen og velger [Legg til i Favoritter].
  • Du kan angi maksimalt 99 spillere per gruppe.
  • Du kan skrive inn opptil 512 tegn i en melding.
  • Du kan begrense hvilke spillerne som kan sende meldinger til deg. Se «Personverninnstillinger» for mer informasjon.

Forlate en gruppe

Velg gruppen du vil forlate, trykk på OPTIONS-knappen og velg deretter [Forlat]. Når du har forlatt gruppen, kan du ikke lenger se meldingene i den gruppen.