Grunnleggende funksjoner

Du må laste ned programmet Media Player fra PlayStation™Store før du kan spille av innhold og vise bilder. Velg (Media Player) fra innholdsområdet eller (Bibliotek), og velg deretter [Nedlast] på skjermen som åpnes.

Spille av innhold

1.

Velg (Media Player) fra innholdsområdet.
Tilkoblede USB-lagringsenheter eller medieservere som er på samme nettverk som systemet, blir oppdaget og vist automatisk.

2.
Velg USB-lagringsenheten eller mediaserveren.
3.
Velg innholdet du vil spille av.
  • Trykk på PS-knappen mens musikk spilles av for å starte et spill, bruke nettleseren eller bruke andre programmer mens du lytter på musikken i bakgrunnen.
  • Du kan sette avspilling på pause, justere volumet eller endre andre innstillinger mens du spiller av innhold ved å velge [Media Player] på hurtigmenyen.
  • Bakgrunnsmusikk ved spilling blir ikke inkludert i videoklipp.
  • Enkelte språk støttes ikke i Media Player.
  • Les instruksjonene for enheten du bruker, for mer informasjon om tilkoblingsmetoder for mediaserveren.