Lytte til musikk på en USB-lagringsenhet

PS4™-systemet kan spille musikkfiler fra en USB-lagringsenhet. Du kan lytte til musikken i bakgrunnen uten å avbryte spill, nettleseren eller andre programmer.

1.
Bruk datamaskinen din til å opprette en mappe med navnet «Music» på USB-lagringsenheten.
2.
Kopier musikkfilene dine til mappen «Music».
3.
Koble USB-lagringsenheten til PS4™-systemet.
4.
Velg (Bibliotek) fra innholdsområdet.
5.
Velg (USB-musikkspiller) fra innholdsområdet.
6.
Velg musikken du vil spille.
Hvis du vil spille all musikken i mappen, markerer du mappen, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Spill].
 • FAT- og exFAT-formaterte USB-lagringsenheter er støttet.
 • Pass på at du setter USB-lagringsenheten helt inn i USB-porten. Noen enheter er ikke kompatible på grunn av formen eller designen.
 • Avspilling er kanskje ikke mulig avhengig av tilstanden til programmet eller systemet.
 • Hvis du vil stille inn (USB-musikkspiller) som standardapplikasjon for musikkavspilling, markerer du (USB-musikkspiller) i innholdsområdet, trykker på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Bruk for musikkavspilling fra USB].
 • Bakgrunnsmusikk ved spilling blir ikke inkludert i videoklipp.

Innholdet på skjermen

Skjerm under avspilling av musikk. Merket A til C fra toppen.

A )
Informasjon om låten som spilles
B )
Forløpt tid / Tid totalt
C )
Operasjonsikoner
Ikon for spill. Spill
Ikon for pause. Pause
Ikoner for bland/gjenta. Bland/gjenta
Ikon for juster volum. Juster volum

Du kan sette avspilling på pause, justere volumet eller endre andre innstillinger mens du spiller av innhold ved å velge [USB-musikkspiller] på hurtigmenyen.

Støttede filtyper

 • FLAC
 • MP3
 • AAC
 • Det er kanskje ikke mulig å spille enkelte filer på grunn av datatypen eller filstørrelsen deres.
 • Dette programmet spiller ikke av opphavsrettsbeskyttede musikkfiler.
 • Noen typer av innhold som distribueres via Internett og andre metoder, har avspillingsrestriksjoner. Kontakt innholdsleverandøren ytterligere informasjon.