Viktige merknader til forbrukere

 • Hvilke funksjoner, design og spesifikasjoner PS4™-systemet er utstyrt med, varierer avhengig av modellen. Se instruksjonene som følger med systemet, for mer informasjon.
 • Bruk av PS4™-systemet og dets funksjoner er underlagt diverse brukeravtaler som kan bli endret fra tid til annen. Besøk SIE-nettstedet for ditt land eller din region for de nyeste versjonene av disse avtalene, oppdaterte vilkår og betingelser for PS4™-systemet, endringer av denne brukerhåndboken samt annen dokumentasjon.
 • Oppdater alltid PS4™-systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du benytte deg av diverse tilleggsfunksjoner samt forbedret brukervennlighet og sikkerhet.
 • Bruk alltid den nyeste versjonen av systemprogramvaren eller programmene på enheten som er koblet til PS4™-systemet, inkludert et PlayStation®Vita-system eller en smarttelefon med (PlayStation App) installert. Når funksjoner brukes på flere tilkoblede enheter, kan det hende at noen funksjoner er utilgjengelige avhengige av versjonen av systemprogramvaren eller programmet som brukes.
 • PlayStation™Network er kun tilgjengelig i enkelte land og regioner, og på visse språk. Hvilke typer innhold og tjenester som tilbys av PlayStation™Network, varierer også mellom land og regioner. Du finner mer informasjon på nettstedet for kundestøtte i ditt land eller din region.
 • Enkelte produkter og tjenester er bare tilgjengelig i visse land eller regioner. Du finner mer informasjon på nettsiden for kundestøtte i ditt land eller din region.
 • Kontroller at alle brukere på systemet er logget av PlayStation™Network før du sender PS4™-systemet til en autorisert tjeneste for reparasjon. Dette vil bidra til å hindre uautorisert tilgang til eller bruk av kredittkortet ditt eller andre personlige detaljer. Du logger av ved å velge (Innstillinger) fra funksjonsskjermen og deretter velge [Kontoadministrasjon] > [Logg av].
 • Før du overfører, returnerer (når tillatt) eller avhender PS4™-systemet, må du deaktivere det, og deretter initialisere det. Se «Overføre eller avhende PS4™-systemet» for mer informasjon.
 • Nettverksfunksjoner på PS4™-systemet krever Internet-forbindelse via bredbånd.
 • Du er ansvarlig for Internett-tjenesteavgifter.
 • Standardtilordningen av sirkel-knappen og kryss-knappen kan variere, avhengig av landet eller regionen du kjøpte PS4™-systemet i. Den faktiske operasjonen samsvarer derfor kanskje ikke med informasjonen i brukerhåndboken.
 • Sony Interactive Entertainment Inc. eier eller administrerer noen av eller alle rettighetene til bildene og annet opphavsrettsbeskyttet innhold i denne Brukerhåndboken. Bruk av bilder og annet opphavsrettsbeskyttet innhold (inkludert å kopiere, reprodusere, endre, laste opp på et nettverk, vise, overføre, distribuere, autorisere, selge og publisere) bortsett fra bruken heri, er forbudt i den grad loven tillater det.
 • Denne brukerhåndboken kan endres uten varsel.
 • Informasjon om systemfunksjonalitet og bilder som er publisert i denne brukerhåndboken, kan variere i forhold til hva som gjelder for PS4™-systemet ditt, avhengig av programvareversjonen som er i bruk på systemet. Illustrasjoner og skjermbilder kan også variere i forhold til det faktiske produktet.
 • Nettstedene som brukes i skjermbilder i denne brukerhåndboken, kan være oppdiktede.
 • Dersom JavaScript er deaktivert i nettleseren din, er det ikke sikkert at denne brukerhåndboken fungerer eller vises riktig. Sjekk at JavaScript er aktivert.
 • For å kunne bruke mange av funksjonene av PS4™-systemet må du logge på PlayStation™Network. Denne brukerhåndboken antar at du er pålogget. Hvis du velger en funksjon som krever at du er pålogget, og du ikke er det, vises skjermen for pålogging. Følg anvisningene på skjermen for å logge på.