Overføre eller avhende PS4™-systemet

Før du skifter ut, overfører eller kasserer PS4™-systemet ditt, må du utføre disse prosedyrene for å bidra til å forhindre uautorisert bruk av tredjeparter.

Sikkerhetskopier data

Kopier lagrede data, skjermbilder og visse andre filer som er lagret i PS4™-lagringssystemet til en USB-lagringsenhet etter behov. Du finner mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer disse dataene i «Sikkerhetskopier og gjenopprett».

Initialisere PS4™-systemet

Initialisering av PS4™-systemet gjenoppretter systeminnstillingene til standardverdiene. Det sletter data som er lagret på systemet og sletter alle brukere og deres data fra systemet. Initialiser systemet i (Innstillinger) > [Initialisering] > [Initialiser PS4] > [Full].

Merknader

  • Når du initialiserer systemet, kommer alle innstillinger og opplysninger som er lagret på PS4™-systemet, til å bli slettet. Denne operasjonen kan ikke angres, så pass på at du ikke sletter viktige data ved en feil. Slettede data kan ikke gjenopprettes.
  • Ikke slå av PS4™-systemet under initialisering. Gjør du det, kan systemet ta skade.