Tilkoblingsinnstillinger for mobilapp

Forbli tilkoblet til PS4™-systemet ved hjelp av (PS4 Second Screen) på smarttelefonen eller en annen enhet. Hvis du vil bruke skjerm to-funksjonen på enheten, følger du trinnene nedenfor for å registrere enheten.

1.
Koble smarttelefonen eller en annen enhet og PS4™-systemet til samme nettverk.
2.
Velg (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for mobilapp] > [Legg til enhet] på PS4™-systemet.
Det vises et nummer på skjermen.
3.
Åpne (PS4 Second Screen) på smarttelefonen eller en annen enhet, og velg deretter PS4™-systemet du vil koble til.
4.
Skriv inn tallet som vises på PS4™-systemets skjerm, på smarttelefonen eller annen enhet, og velg deretter [Registrer].
Enhetens navn vises under [Legg til enhet] på PS4™-systemets skjerm.
  • Last ned (PS4 Second Screen) fra Google Play™ eller App Store, og installer den på smarttelefonen eller en annen enhet.
  • Du kan registrere opptil 16 enheter på ett enkelt PS4™-system.
  • Hvis du vil slette en registrert enhet, trykker du på OPTIONS-knappen, og velger deretter [Slett].
  • Du kan sjekke navnet på PS4™-systemet ved å velge (Innstillinger) > [System] > [Systeminformasjon].