Aktiver Avstandsspill

Du kan bruke Avstandsspill til å koble til PS4™-systemet fra en annen enhet.
Hvis du vil hindre tilkobling fra andre enheter, fjerner du merket i boksen for (Innstillinger) > [Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill] > [Aktiver Avstandsspill].

  • Se «Koble til fra endre enheter» for mer informasjon om hvordan du kobler til fra andre enheter.
  • Denne innstillingen gjelder for alle brukere på PS4™-systemet. Du kan også koble til ved bruk av Avstandsspill mens andre brukere er logget på PS4™-systemet.
  • Når du bruker Avstandsspill, viser den tilkoblede enheten det samme skjermbildet som PS4™-systemet. Du må trykke på PS-knappen for å vise hjem-skjermen.

Koble direkte til PS Vita/PS TV

Når du aktiverer denne funksjonen, kan et PS Vita-system eller et PS TV-system koble til PS4™-systemet uten å bruke et Wi-Fi-nettverk.