Tøm læringsordbok

Hvis du vil slette læringsordboken, som lagrer uttrykkene du skriver inn i PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Initialisering] > [Tøm læringsordbok].