Gjenopprett standardinnstillinger

Du kan gjenopprette systemprogramvaren til standardinnstillinger ved å velge (Innstillinger) > [Initialisering] > [Gjenopprett standardinnstillinger], og deretter følge anvisningene på skjermen.

Merknader

  • Du kan ikke angre en gjenoppretting.
  • Ikke slå av PS4™-systemet under gjenoppretting. Gjør du det, kan systemet ta skade.
  • Du kan ikke bruke denne funksjonen til å tilbakestille systemprogramvaren til en tidligere versjon.